UA
 • Aanmelden als lid

 • ASWH kent diverse lidmaatschappen voor jongens en meisjes, mannen en vrouwen. Die lidmaatschappen zijn onderverdeeld in categorieën en daaraan is een contributie gekoppeld. Zie menu contributies.

  Voor aanmelding als lid kunt u onderstaand aanmeldformulier gebruiken en direct, volledig ingevuld en naar de ledenadministratie sturen. Uiteraard is aanmelding als lid ook mogelijk bij de vereniging zelf. Voor aanmelding kunt u de gehele zaterdag op het sportpark Schildman terecht bij het wedstrijdsecretariaat.

  Indien er vragen zijn over het lidmaatschap dan kunt u die vraag per mail (ledenadministratie@aswh.nl) stellen. 

  De gegevens van de leden worden in het ledenbestand van ASWH opgenomen. De naam- en adresgegevens kunnen aan anderen buiten de vereniging worden verstrekt, bijvoorbeeld aan sponsors en de vereniging of andere reclameacties en onderzoeksdoeleinden, zulks door het hoofdbestuur te bepalen en in het belang van de vereniging. De gegevens van ondergetekende worden ook aan de KNVB doorgegeven. Bij aanmelding als lid (zie aanmeldingsformulier), verklaart u ermee bekend te zijn dat de KNVB de adresgegevens eveneens aanwendt voor acties t.b.v. de KNVB, sponsoren en onderzoeksactiviteiten. Indien u hiertegen bezwaar heeft, moet u dit aan de vereniging en KNVB kenbaar maken.

  Leden van ASWH hebben zich te houden aan de Statuten, het huishoudelijke reglement en privacybeleid van ASWH. Tevens zijn huis- en gedragsregels opgesteld die door de leden nagekomen dienen te worden.
  Statuten
  Huishoudelijk regelement
  Privacybeleid
  Toegang tot data

 • KLIK OP ONDERSTAANDE KNOPPEN OM VOOR DE JUISTE CATEGORIE ENKELE PROEFTRAININGEN AAN TE VRAGEN.

 • Klik op onderstaande knop wanneer zich direct wilt aanmelden als "RUSTEND LID", "VRIJWILLIGER" of "35+ VOETBAL" of “60+ WALKING FOOTBALL" . Pas wanneer u als spelend lid proeftrainingen hebt gevolgd en hebt van de ASWH trainers en/of coördinatoren te horen gekregen dat u zich kunt aanmelden, klikt u ook op onderstaande knop!