• Algemene Leden Vergadering

  • Het Hoofdbestuur van vv ASWH nodigt al haar stemgerechtigde leden uit om op maandag 11 december 2023 de Algemene Leden Vergadering (ALV) bij te wonen. Deze vergadering zal worden gehouden in de kantine vanaf 20:00.

    Wanneer er leden zijn die vragen hebben aan de ALV kunnen deze via bestuur@aswh.nl gericht worden aan de secretaris van het hoofdbestuur. Deze vragen zullen dan mogelijk tijdens de ALV door het hoofdbestuur beantwoord kunnen worden.

    Voor de ALV wordt er altijd een Jaarverslag samengesteld. Leden kunnen dit jaarverslag aanvragen door een mailtje te sturen naar Bestuur@Aswh.nl
    U krijgt het Jaarverslag dan digitaal toegestuurd. 

    Door het ASWH Hoofdbestuur