• Huisregels thuiswedstrijden

 • Bij het betreden van sportpark Schildman gaat men akkoord met de huisregels en de reglementen zoals vermeld op de borden zoals hier gepubliceerd.

  Algemene regels

  • Men dient de aanwijzingen van ordepersoneel op te volgen.
  • Wanneer aanwijzingen van het ordepersoneel niet worden opgevolgd kan toegang tot het terrein worden geweigerd of kan dit leiden tot verwijdering.
  • Fietsen en auto’s op de daarvoor bestemde plaatsen te parkeren.
  • Alcoholhoudende dranken zijn alleen verkrijgbaar voor personen van 18 jaar en ouder.
  • Het is verplicht een identificatiebewijs bij zich te hebben.
  • De vv ASWH is niet aansprakelijk voor persoonlijke schade, diefstal en schade aan goederen.

  Het is verboden

  • Alle vormen van hard- en softdrugs te bezitten, te gebruiken en/of te verhandelen
  • Alcoholhouden dranken bij zich te hebben
  • Glaswerk en/of blikjes bij zich te hebben
  • Vuurwerk, fakkels en rookpotten bij zich te hebben
  • Confectie, serpentine en ander brandbaar materiaal bij zich te hebben
  • Slag-, steek-, stoot of vuurwapens bij zich te hebben
  • Geweld te gebruiken of met geweld te dreigen
  • Zich discriminerend uit te laten
  • Dat bezoekers worden lastig gevallen
  • De velden en de kleedkamers te betreden
  • De nooduitgangen te belemmeren en/of te openen
  • Het is niet toegestaan om voor de wedstrijd en tijdens de rust het speelveld te betreden

  Wanneer aanwijzingen van het ordepersoneel niet worden opgevolgd en/of een strafbaar feit wordt gepleegd wordt aangifte bij de politie gedaan.

  Het bestuur van de vv ASWH probeert het de bezoekers zo aangenaam mogelijk te maken. Mocht iemand zich onheus bejegend voelen dan kan hij/zij tot uiterlijk zes weken na het voorval een schriftelijke klacht indienen, te richten aan veiligheidzaken@aswh.nl