• In Hendrik-Ido-Ambacht bestaat een Cai Fonds dat zich richt op het toekennen van subsidies ten behoeve van het verenigingsleven in Ambacht. Dit verenigingsleven is in de ogen van de stichting een belangrijke factor voor het dorpse karakter van Hendrik-Ido-Ambacht.

    De stichting CaiFonds liet kortgeleden een publicatie uitgaan naar de plaatselijke verenigingen met de mededeling dat deze stichting zich gaat opheffen. Het bestuur van de stichting deed een beroep op de verenigingen om een subsidie aanvraag in te dienen. Het bestuur is voornemens om de gelden die de stichting beheert, na rato, te verdelen onder de verenigingen. Uiteraard diende ASWH ook een aanvraag in met als bestemming uitbreiding van de kleedaccommodatie.

    Vrijdagavond 1 december waren alle verenigingen, die een aanvraag hadden ingediend, uitgenodigd om in Cascade de toekenning van de aanvraag bij te wonen. Alle aanwezige verenigingen werden aangenaam verrast met een bepaald bedrag, ook ASWH. De aanwezige ASWH-bestuursleden geloofden hun oren niet toen zij het toegekende bedrag hoorden, dit bleek maar liefst € 100.000,-- te zijn!!

    Sinterklaas bestaat toch!

    Voorzitter Jong Middendorp deelde gisteren, na de wedstrijd tegen Poortugaal, dit in de volle kantine mede aan de aanwezigen. Een geweldige opsteker voor de club. De uitbreiding van de accommodatie (kleedkamers) wordt hierdoor een stuk realistischer.

    Uiteraard zijn alle leden van de verenging en het bestuur de stichting Cai Fonds bijzonder dankbaar voor deze toekenning.