• Commissies

 • Jeugdbestuur (jeugdbestuur@aswh.nl)    
  Ruud Verrijp (ai) Voorzitter jeugdbestuur@aswh.nl
  Marjan Bloemendal Secretaris marjan@aswh.nl
  Vacature Jeugdtechnische zaken  
  Vacature Voetbalzaken  
       
  Bestuur Stichting ASWH    
  Wim van Soest Voorzitter wim@rossenburg.nl
  Henk van der Meulen Secretaris vandermeulenhenk@gmail.com
  Adri Haksteeg Penningmeester a.haksteeg@chello.nl
       
  Businessclub (businessclub@aswh.nl)    
  Vacature Voorzitter  
  Stephanie Schilte Secretaris stephanie.bc@aswh.nl
  Adri Haksteeg Penningmeester adrie.bc@aswh.nl
  Astrid Ammerlaan Lid astrid.bc@aswh.nl
  Joost Trouwborst Lid joost.bc@aswh.nl
  Lilian Admiraal Lid lilian.bc@aswh.nl
  Maurice van Schijndel Lid maurice.bc@aswh.nl
  Ruud Verrijp Lid ruud.bc@aswh.nl
       
  Supportersclub (supportersclub@aswh.nl)    
  John Middendorp Voorzitter jomido1942@gmail.com
  Bert van Helden Secretaris l.helden2@upcmail.nl
  Rob Lobrink Penningmeester rob.lobrink@gmail.com
  Cor Gerritsen Lid cjgerritsen@kpnmail.nl
  Henk van Kooten Lid henk156@kpnmail.nl
  Wessel Huizer Lid huizer408@live.nl
       
  Wedstrijdsecretariaat (wedstrijdsecretariaat@aswh.nl)    
  Marnix Somers Coördinator wedstrijdsecretariaat@aswh.nl
  Linda Osinga Wedstrijdwijzigingen pupillen pupillen@aswh.nl
  Vacature Wedstrijdwijzigingen junioren junioren@aswh.nl
  Wim Rosman Wedstrijdwijzigingen senioren senioren@aswh.nl
  Paula Zwaanenburg Toernooien toernooien@aswh.nl
  Linda Osinga Oefenwedstrijden oefenwedstrijden@aswh.nl
       
  Activiteitencommissie    
  Jacqueline van 't Leven Lid jpvanhetleven@gmail.com
  Lilian Admiraal Lid admiraallilian@gmail.com
  Nikola Bloos Lid  
  Petra Dorst Lid petra-dorst@live.nl
  Sofie Helmink Lid  
       
  Financiele commissie    
  Adri Haksteeg Lid a.haksteeg@chello.nl
  Henk van der Meulen Bestuursvertegenwoordiger vandermeulenhenk@gmail.com
  Herman van Benthem Lid ehvanbenthem@gmail.com
       
  Jeugdactiviteitencommissie    
  Andrea van 't Hof Lid  
  Desiree Verbaas Lid  
  Karin Bosveld Heinsius Lid  
  Valentina Visser Lid  
       
  Kantinecommissie    
  Erik Helmink Bestuursvertegenwoordiger erikhelminkambacht@outlook.com
  Jan Dooren  Lid jpdooren@kpnplanet.nl
  Kees van Rosmalen Kantinebeheerder keesvanrosmalen@hotmail.com
  Rene Bloemendal Lid rene@iljobama.nl
  Dirk van Arkel Lid  
  Rob van Slobbe Lid robvanslobbe@gmail.com
  Teun van Wingerden Lid tvwing@caiway.nl
       
  Ledenadministratie (ledenadministratie@aswh.nl)    
  Antonio Gonzalez Voetbalschool ledenadministratie@aswh.nl
  Edwin Drooger VOG ledenadministratie@aswh.nl
  Jan Dooren  Contributie ledenadministratie@aswh.nl
  Marjan Bloemendal Bestuursvertegenwoordiger ledenadministratie@aswh.nl
  Sander Hameetman Contributie ledenadministratie@aswh.nl
       
  Media commissie    
  Rob Lobrink Bestuursvertegenwoordiger rob.lobrink@gmail.com
  Antonio Gonzalez Lid prvoetbalschool@aswh.nl
  Ellen Hoogendam Lid ellenhoogendam@hotmail.com
  Gerrit Scheurwater Lid gerrit.aswh@gmail.com
  Marjan Bloemendal Lid marjan@aswh.nl
  Michel Nys Lid pr@aswh.nl
       
  Scheidsrechterscommissie    
  Hans van Hoek Voorzitter hans.v.hoek@gmail.com
  Marjan Bloemendal Bestuursvertegenwoordiger marjan@aswh.nl
  Harry Janssen Aanstellingen/ coördinator scheidsrechters@aswh.nl
  Marc Nagtegaal Lid  
  Max Voll Lid  
  Sjoerd Plomp Lid sjoerd-lieneke@planet.nl
       
  Technische zaken    
  Mels van Driel Technisch directeur mvandriel83@gmail.com
  Henk Sigmond Lid  
  Arjan Janssen Bestuursvertegenwoordiger voetbalzaken@aswh.nl
  Raoul Swijnenberg Lid  
  Wim Helmink Lid wim@familiehelmink.nl
  Michel Nys Lid   
       
  Accommodatiebeheer    
  Henk v.d. Voorden Bestuursvertegenwoordiger accommodatie@aswh.nl
  Hendrik Jan de Graaff Onderhoudsbeheer hj.degraaff@gmail.com
       
  ASWH Voetbalschool    
  Antonio Gonzalez Coördinator prvoetbalschool@aswh.nl
       
  Jeugdopleiding    
  Jay Mangroe Hoofd jeugdopleidingen hjo-bovenbouw@aswh.nl
       
  Old Stars 35+    
  Ruben van der Steen Coördinator rsteen-aswh@caiway.nl
       
  Veiligheidszaken    
  Ruud Hak Coördinator veiligheidszaken@aswh.nl
  Gerrit Scheurwater a.i. Bestuursvertegenwoordiger veiligheidszaken@aswh.nl
       
  Vrijwilligersbeleid    
  Gerrit Scheurwater Coördinator gerrit.aswh@gmail.com
  Ruben van der Steen Coördinator rsteen-aswh@caiway.nl
       
  Walking Football 60+    
  Ruud Verrijp Coördinator rverrijp@caiway.nl 
       
  Vertrouwenscommissie    
  Herman Jonker Lid her.jonker@planet.nl
  Gerrit Scheurwater Secretaris gerrit.aswh@gmail.com