• Contributie seizoen 2022-2023

 • Rekeningnummer van ASWH is: NL03 INGB 0000615237 ASWH kent diverse lidmaatschappen voor jongens en meisjes, mannen en vrouwen. Die lidmaatschappen zijn onderverdeeld in categorieën. Aan elke catagrorie is een contributie gekoppeld. De contributies voor het seizoen 2022-2023 bedragen:

  CONTRIBUTIE SEIZOEN 2022 - 2023
  - Senioren (vanaf 2002)   €  259,00 (incl.wedstrijdkleding )*
  - Junioren (2004 t/m 2009)  €  210,00  (incl.wedstrijdkleding )*
  - Pupillen (2010 t/m 2015)  €  184,00  (incl.wedstrijdkleding )*
  - Mini's/Kabouters (2016 / 2017)  €  134,00  (incl.wedstrijdkleding )*
  - 4 jarigen (2018)    betalen geen contributie
  - Rustende leden tot 65 jaar  €    100,00
  - Rustende leden vanaf 65 jaar  €    83,00
  - Old Stars 35+  €   147,00
  - Walking Football 65+  €   114,00 

   * = De winkelwaarde van de wedstrijdkleding bedraagt 40 euro, leden betalen hiervoor echter slechts 15 euro binnen de contributie.

  Het inschrijfgeld voor nieuwe leden is € 10,00 en de contributies worden jaarlijks geïndexeerd. Onze contributie inning verloopt via ClubCollect. Aan het begin van het seizoen ontvangt ieder lid een betaalverzoek via e-mail, sms en/of per post. Hierin staat een link waarmee u op uw persoonlijke betaalpagina komt. Op deze pagina moet u een betaalkeuze maken: hier kunt u kiezen tussen betalen in termijnen en om de gehele contributie ineens te betalen. Als u ineens betaalt heeft u de keuze tussen een betaling via iDEAL en via automatische incasso. Bij de keuze om in termijnen te betalen gaan de betalingen altijd via automatische incasso en wordt er een kleine administratieve bijdrage in rekening gebracht. Voorafgaand aan iedere afschrijving krijgt u een aankondiging zodat u altijd netjes op de hoogte bent en ervoor kan zorgen dat er voldoende saldo op uw rekening staat. Voor meer informatie kunnen u terecht op www.clubcollect.com/nl/members.

  Indien er vragen zijn over contributie dan kunnen deze per mail worden gesteld. Het e-mailadres is: ledenadministratie@aswh.nl