• Contributieverhoging 2022 - 2023

    19 jun 2022
  • Ook ASWH heeft te maken met hogere kosten vanwege prijsstijgingen. Dit heeft het bestuur doen besluiten om de contributies na 2 jaar te verhogen en wel met circa 5%.

    Onder het kopje Vereniging/Ledenadministratie/Contributie zijn de nieuwe contributiebedragen te vinden. Ook via deze link -  Contributie - kun je kennis nemen van deze contributiebedragen.

    Het bestuur