ASWH
Corona protocol
21 2 Kb
De Nederlandse Overheid heeft samen met het RIVM besloten de maatregelen omtrent het coronavirus per 31 juli te wijzigen. De Rijksoverheid heeft aangegeven dat we van een 'intelligente lockdown' naar 'ruimte met regels' gaan, met algemene regels voor binnen én buiten. Deze blijven nodig, want corona is zeker nog niet verdwenen! 
In de praktijk betekent dit dat er naast de trainingen, ook weer wedstrijden gespeeld mogen worden. Daarnaast zijn er ook toeschouwers toegestaan op het sportpark bij trainingen en wedstrijden, en ten slotte mogen het kantine- en kleedkamergebouw, hetzij beperkt vanwege de regels, weer gebruikt worden door de club. 

In dit nieuwe protocol wordt er richting gegeven aan het handelen van trainers, begeleiders, sporters, ouders en toeschouwers die gebruik maken van ons sportpark in het komende seizoen 2020-2021. Het protocol is opgesteld volgens de richtlijnen die zijn opgesteld door de Rijksoverheid, het RIVM en het NOC*NSF. Het protocol 'Verantwoord sporten bij ASWH' is opgesteld om ervoor te zorgen dat alle activiteiten op het sportpark goed verlopen volgens de gestelde regels en afspraken. De vv ASWH is verantwoordelijk voor de handhaving van dit protocol in samenwerking met de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Beide partijen kunnen bij herhaaldelijk overtreden van de maatregelen sancties toepassen. Deze sancties zijn bijvoorbeeld het uitsluiten van deelname van (groepen van) personen tot zelfs het sluiten van de accommodatie. Bij het niet nastreven van het protocol zal het bestuur van ASWH de eventuele boetes kunnen verhalen op de desbetreffende personen.

Onderwerpen die in dit protocol aan bod komen zijn de algemene basisregels die de vv ASWH heeft opgesteld. De algemene basisregels die iedere bezoeker dient na te leven tijdens een bezoek aan sportpark Schildman. Tevens worden er specifieke regels en maatregelen toegelicht voor trainingen, wedstrijden, kantine en kleedkamers. De vv ASWH vraagt en verwacht dat u die regels tijdens uw bezoek aan ons sportpark in acht neemt. Meer informatie over de specifieke regels vindt u verder in dit document alsmede plattegronden.

Wij als bestuur zien het als een grote verantwoordelijkheid om het beoefenen van de voetbalsport mogelijk te maken en anderzijds te zorgen voor het respecteren en hanteren van de gestelde maatregelen. Als voetbalclub vragen wij u met klem dit protocol te volgen en in acht te nemen. In het belang van de gezondheid van uzelf, van uw kind, van alle vrijwilligers en gebruikers is het belangrijk dat alle benodigde protocollen, voorafgaand aan een bezoek aan ons sportpark, worden doorgenomen. We vertrouwen erop dat iedereen zich aan de maatregelen zal houden als u het sportpark Schildman bezoekt, hetzij als sporter, als toeschouwer, als ouder etc.

Het bestuur wil benadrukken dat dit protocol actueel is en een aantal veranderingen door kan maken wanneer dit nodig mocht zijn. Deze veranderingen hebben te maken met nieuwe maatregelen vanuit het RIVM, NOC*NSF en de Rijksoverheid. Iedere aanpassing wordt gecommuniceerd via de website www.aswh.nl en de social media. Nogmaals willen wij benadrukken dat het naleven van alle maatregelen zeer belangrijk is voor de manier van omgaan op het sportpark. Wij zijn zeer verheugd dat er weer gevoetbald mag en kan worden. Wij zijn blij voor onze leden, toeschouwers en bezoekende verenigingen ondanks al de beperkingen die nog van toepassing zijn.

Wij wensen iedereen het komende seizoen veel voetbalplezier en hopen dat het alleen maar beter wordt.

Het Bestuur

Voor vragen kunt u zich per mail melden bij Gerrit Scheurwater en Ruud Verrijp via: bestuur@aswh.nl

ALGEMENE BASISREGELS

GELDEND VOOR ALLE PERSONEN DIE BIJ DE VV ASWH OP BEZOEK KOMEN!
De vv ASWH verwacht dat de onderstaande maatregelen worden getroffen:

Basisregels vanuit het RIVM en Overheid
 • Voor alles geldt Gebruik uw gezond verstand, dit staat voorop!
 • Hebt u klachten, blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen. Raadpleeg desnoods je huisarts.
 • Ben je 18 jaar en ouder? Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Was vaak uw handen. Met water en zeep, juist voor en na bezoek aan ons sportpark.
 • Vermijd drukte en schud geen handen.
 • Nies en hoest in je elleboog.
 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken.
Basisregels die gelden tijdens een bezoek aan sportpark Sportpark Schildman
 • Volg te allen tijde de looprichtingen die op het sportpark zijn aangegeven.
 • Ben je 18 jaar en ouder? Houd altijd 1,5 meter afstand, zowel binnen als buiten.
 • Bij het betreden van de kantine en de kleedruimtes dient u zich ook aan de specifieke richtlijnen te houden. 
 • Elke jeugdspeler/trainer/teambegeleider wordt via de teamapp aangemeld van zijn/haar komst. Ouders doen dit voor hun (jonge)kinderen en senioren vanaf het 3e elftal doen dit bij hun aanvoerder.
 • De trainer/teambegeleider/aanvoerder is verantwoordelijk voor de spelers op het sportpark. Buiten de poort ligt de verantwoordelijkheid voor minderjarigen volledig bij de ouders.
 • Op wedstrijddagen/trainingsavonden is er een speciaal aanspreekpunt aanwezig m.b.t. het naleven van de coronamaatregelen. Aanwijzingen van hen dienen direct opgevolgd te worden, ze zijn herkenbaar aan de gele jassen/hesjes.
 • Bij calamiteiten is de teambegeleider verantwoordelijk voor de communicatie richting de ouders. Zorg dus dat u uw gegevens deelt met de aanwezige teambegeleider.
Besmetting met Corona of ziekte verschijnselen
Bij de volgende punten graag de coördinatoren Corona informeren. Dit ook om te voorkomen dat er diverse acties opgezet worden die misschien niet nodig zijn.
 • Indien je als speler ziekteverschijnselen vertoont of met het corona virus besmet bent geraakt.
 • Wanneer er binnen het gezin iemand ziekteverschijnselen heeft van corona virus of hiermee besmet is geraakt.
 • Indien je in aanraking geweest bent met iemand buiten het gezin die ziekteverschijnselen van het corona virus heeft.
 • Informeer dan Gerrit Scheurwater (06-55391813) en/of Ruud Verrijp (06-53169295). Beiden Corona Coördinator. Zij zullen dan, indien nodig, het nodige in gang zetten binnen de vereniging.
 • Zij zullen vertrouwelijk met deze gegevens omgaan. Informeer wel de leider/trainer dat de speler niet naar de training/wedstrijd of wedstrijd komt.
 • Bij twijfel ook graag overleg met de genoemde coördinatoren.
Laten we met elkaar zorgen voor het goede verloop tijdens de trainingen, wedstrijden en bijeenkomsten bij de vv ASWH. Wijs elkaar dan ook op het naleven van alle gestelde maatregelen en spreek elkaar aan wanneer deze onvoldoende worden nageleefd.

HET GEDRAG TIJDENS TRAININGEN

GELDEND VOOR ALLE SPELERS, TRAINERS EN OUDERS!

Naast de algemene basisregels van de vv ASWH gelden er ook specifieke regels tijdens de trainingen die op het sportpark van ASWH plaatsvinden. Wij verwachten dat de onderstaande maatregelen worden getroffen en nageleefd worden door de gebruikers.

Afstandsbeperking: 
 • Voor kinderen tot 18 jaar geldt er GEEN afstandsbeperking.
 • Voor personen van 18 jaar en ouder geldt een afstandsbeperking van 1,5 meter. Let op: tijdens de training en gedurende de spelvormen geldt deze afstandsbeperking NIET!
 • Kinderen t/m 12 jaar hoeven geen afstand te houden tot hun trainers, leiders en ouders.
 • Personen van 13 jaar en ouder dienen wel 1,5 meter afstand te houden tot hun trainer en begeleider tijdens de training. Dit geldt vooral bij uitleg en stilstaande situaties.
Aankomst en vertrek:
 • Kom, voor zover mogelijk, met eigen vervoer naar het sportpark.
 • Zorg dat je als trainer weet wie er aan- en afwezig zijn per training.
 • Op het sportpark zijn looproutes en informatieborden aangebracht om bij de speelvelden te komen.  Van iedereen wordt verwacht dan men bij aankomst op het sportpark en bij vertrek die aanwijzingen opvolgt.
 • Voor specifieke informatie omtrent looproutes wordt u doorwezen naar de bijlage!
Materiaalgebruik:
 • Al het gebruikte clubmateriaal mag tijdens de training met elkaar gedeeld worden. Wanneer materiaal veelvuldig met de handen wordt aangeraakt dient het materiaal na afloop van de training gewassen te worden. Daarnaast wordt verwacht dat het clubmateriaal zorgvuldig wordt gebruikt en opgeruimd na afloop van de training.
 • Het gebruik van eigen materiaal van de trainer is toegestaan. 
 • Vermenging van de teams is per 1 juli toegestaan. Het is dus mogelijk om onderling partijvormen te spelen.
 • Te allen tijde mag er 1 trainer het ballenhok betreden om zijn spullen te pakken. Andere trainers houden 1,5 meter afstand.
 • Bidons van het team mogen NIET worden gebruikt, iedere speler dient een eigen bidon (met eigen naam erop) mee te nemen.
Specificaties voor toeschouwers:
 • Ouders hebben toestemming het park te betreden en de training te bekijken. Let wel dat ouders 1,5 meter afstand tot elkaar moeten bewaren als ze naar de training komen kijken.
 • Ouders mogen NIET in het kleedkamergebouw (als die in gebruik zijn) komen, dit is alleen toegankelijk voor spelers en begeleiders.
 • Volg altijd de aanwijzingen van de toezichthouders op. 
 • Informeer uw kind(eren) over de regels/maatregelen en vertel ze dat ze altijd de aanwijzingen van hun begeleiding opvolgen.
 • Stem met uw kind of de trainer van uw kind, uw contactgegevens af zoals het 06-nummer.
Voor informatie over de trainingstijden, zie de website www.aswh.nl en Facebook van ASWH met daarop het trainingsschema.

HET GEDRAG TIJDENS WEDSTRIJDEN

GELDEND VOOR ALLE SPELERS, BEGELEIDERS EN TOESCHOUWERS!

Kleedkamers zijn voorlopig alleen beschikbaar voor het 1e, 2e, O23, O19-1 en (club)scheidsrechters.

Naast de algemene basisregels van de vv ASWH gelden er ook specifieke regels tijdens de voetbalwedstrijden die op het sportpark van ASWH gespeeld worden. Ook alle bezoekende clubs dienen voorafgaand aan het bezoek dit protocol doorgenomen te hebben. De vv ASWH verwacht dat de onderstaande maatregelen door alle gebruikers nageleefd worden.

Aankomst en vertrek:
 • Kom, voor zover mogelijk, met eigen vervoer naar het sportpark.
 • Zorg dat je als trainer weet wie er aan- en afwezig zijn bij de wedstrijd.
 • Bij aankomst wordt iedereen verzocht de looproutes en de aanwijzingen. Behalve voor bovengenoemde elftallen zijn er geen kleedkamers beschikbaar.
 • Bij vertrek wordt iedereen verzocht via de looproutes het sportpark te verlaten.
 • Voor specifieke informatie omtrent looproutes wordt u doorwezen naar de bijlage!
Voor en na de wedstrijd en tijdens de rust:
 • Voorafgaand aan de wedstrijd en na de wedstrijd worden er geen handen en worden geen highfives gegeven.
 • Wanneer kleedkamers gebruikt worden. Teams betreden gefaseerd het veld, zowel voor de warming-up als voor de aftrap.
 • De toss gebeurt op de gewone en traditionele wijze, maar er worden geen handen geschud.
 • Teams verlaten altijd gefaseerd het veld.
 • De rust vindt plaats op het veld of in de kleedkamer. Kleedkamers kunnen hierbij niet worden gedeeld. Kleedkamers zijn voorlopig alleen beschikbaar voor het 1e, 2e, O23, O19-1 en (club)scheidsrechters.
Tijdens de wedstrijd:
 • Vermijd schreeuwen! Doe het geven van aanwijzingen op spraakvolume en maak 1-op-1 contact met de speler.
 • Laat het uitgebreid juichen achterwege. Geef elkaar bijvoorbeeld een boks na het scoren van een doelpunt. Doe dit ook bij het oplossen van conflicten na een overtreding.
 • In de dug-out geldt ook de 1,5 meter afstand voor personen ouder dan 18 jaar. Personen die niet in de dug-out passen dienen naast de dug-out plaats te nemen op aparte stoelen, op 1.5 meter afstand.
 • Laat bij voorkeur alleen wisselspelers en trainers in de dug-out plaatsnemen. Eventueel kan één verzorger ook plaatsnemen in de dug-out. Iedereen wel op 1,5 mtr.
 • Om de dug-out niet te laten uitpuilen wordt aangeraden leiders en specialistentrainers niet tot de wedstrijdselectie te laten behoren.
 • Tijdens de rust blijven de teams op het veld. Elke speler zorgt voor een eigen bidon met zijn/haar naam er op.
 • Bij calamiteiten, o.a. noodweer, velden verlaten en via de looproutes naar huis gaan.
Specificaties voor toeschouwers:
 • Vermijd schreeuwen en zingen, laat het geven van aanwijzingen aan de trainer en moedig uw kind/speler 1-op-1 aan wanneer hij of zij in de buurt is. Doe dit op spraakvolume.
 • Ouders en toeschouwers hebben toestemming het park te betreden en de wedstrijden te bekijken. Let wel dat ouders 1,5 meter afstand tot elkaar moeten bewaren als ze naar de training komen kijken.
 • Toeschouwers mogen NIET in het kleedkamergebouw komen, die zijn alleen toegankelijk voor spelers en begeleiders.
 • Volg altijd de aanwijzingen van de toezichthouders op. Luister als eerste altijd naar je eigen trainer!
 • Informeer uw kind(eren) over de regels/maatregelen en vertel ze dat ze altijd de aanwijzingen van hun begeleiding opvolgen.
Het gedrag in de kantine en bestuurskamer

GELDEND VOOR ALLE LEDEN VAN DE VV ASWH EN VOOR ALLE LEDEN VAN BEZOEKENDE VERENIGINGEN.

Naast de algemene basisregels gelden er ook specifieke regels voor het gebruik en het betreden van het kantinegebouw van de  vv ASWH. Hieronder vallen ook de bestuurskamer en de toiletten. De vv ASWH verwacht dat de onderstaande maatregelen worden getroffen en nageleefd door de gebruikers:

Looprichting:
 • Te allen tijde wordt u verzocht zich te houden aan de looprichting die geldt in de kantine van ASWH. 
 • Er is een specifieke in- en uitgang gecreëerd die staat aangegeven met pijlen. Deze zijn zichtbaar op de muur en vloer van het kantinegebouw.
 • Voorafgaand aan het betreden van de kantine wordt verzocht uw handen te desinfecteren met gel middels het apparaat bij de ingang. Hier zijn ook papieren doekjes voorhanden.
Zitplekken:
 • De vv ASWH heeft zitplekken gecreëerd volgens de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. U wordt verzocht zich aan de zitplekken te houden en te gaan zitten op de aangegeven plaatsen.
 • Met tafels en stoelen kan dus niet worden geschoven, ook personen onder 18 jaar dienen te gaan zitten op de aangegeven plekken.
 • Alle zitplekken zijn ingericht op de 1,5 meter afstand.
 • Voor het bestellen en afhalen van drinken en eten zijn vaste plekken aangewezen. Deze zijn zichtbaar gemaakt met stickers op de bar en vloer. 
 • Wij vragen u bij het bestellen bij voorkeur te betalen met PIN.
 • Bij het bestellen en afhalen vragen we ook om rekening te houden met 1,5 meter afstand mocht er gewacht moeten worden in de rij. Hiervoor zijn lijnen aangebracht op de vloer.
Gebruik toiletten:
 • Het gebruik van de toiletten is voor iedereen toegestaan.
 • Zorg dat u voor het gebruik van het toilet uw handen desinfecteert met het daarvoor aanwezige middel. Deze staat bij de deur van het toilet.
 • Was na afloop uw handen bij de daarvoor toegewezen wasbak. Maak tevens gebruik van de papieren doekjes die voorhanden zijn.
Gebruik wedstrijdsecretariaat
 • In het wedstrijdsecretariaat is toegang voor 1 begeleider per team om zich te melden voorafgaand aan de wedstrijd en na afloop van de wedstrijd.
 • In het wedstrijdsecretariaat kunt u zich melden voor informatie omtrent de veldindeling en andere vragen.
 • In het wedstrijdsecretariaat is plek voor 3 personen waaronder de gastvrouw/-heer, de coordinator en een scheidsrechter. Andere personen zijn niet in het wedstrijdsecretariaat gewenst. Bij binnenkomst handen desinfecteren.
 • In het wedstrijdsecretariaat geldt de 1,5 meter afstand en wordt gebruik gemaakt van de aangewezen zitplaatsen.
Het gedrag in het kleedkamergebouw

GELDEND VOOR ALLE SPELERS EN BEGELEIDERS VAN DE VV ASWH EN BEZOEKENDE VERENIGINGEN!

Voorlopig hebben alleen het 1e, 2e, O23 en O19-1 + hun tegenstanders en de  (club)scheidsrechters toegang tot de kleedkamers.

Naast de algemene basisregels gelden er ook specifieke regels voor het gebruik van het kleedkamergebouw van ASWH. Alle bezoekende clubs dienen voorafgaand aan het bezoek aan ASWH dit protocol doorgenomen te hebben. De vv ASWH verwacht dat de onderstaande maatregelen worden getroffen en nageleefd door de gebruikers:

Looprichting:
 • Te allen tijde wordt u verzocht zich te houden aan de 1,5 meter afstand in het kleedkamergebouw van ASWH. 
 • Betreed en verlaat het kleedkamergebouw gefaseerd en niet met meerdere teams tegelijk.
 • Na het verlaten van de kleedkamer wordt gewenst hem compleet en schoon op te leveren.
Indeling:
 • Voorlopig hebben alleen het 1e, 2e, O23, O19-1 en hun tegenstanders toegang tot de kleedkamers. Ook (club)scheidsrechters mogen van een kleedkamer gebruik maken.
 • Seniorenteams dienen 1,5 meter afstand te houden in de kleedkamer. Daarom krijgt ieder seniorenteam 2 kleedkamers ter beschikking.
 • Met de trainingen is de indeling van de kleedkamers in de nieuwbouw:
 • Kleedkamer 1 en 2 voor het 1e elftal.
 • Kleedkamer 5 en 6 voor het O23 elftal.
 • Kleedkamer 7 en 8 voor het 2e elftal.
 • Kleedkamer 7 en 8 voor het JO19-1 elftal.
 • Kleedkamer 8 voor (club)scheidsrechters op zaterdag.
 • Bij wedstrijden op zaterdag wordt een kleedkamerindeling gemaakt verspreid oven de nieuw- en oudbouw.
 • Te allen tijde mag er 1 trainer het ballenhok betreden om zijn spullen te pakken. Andere trainers houden 1,5 meter afstand.
Gebruik toiletten:
 • Het gebruik van de toiletten alleen voor spelers en begeleiders toegestaan.
 • Zorg dat u voor én na het gebruik van het toilet uw handen desinfecteert met het daarvoor aanwezige middel. Deze staat bij de deur van het toilet.
 • Maak tevens gebruik van de papieren doekjes die voorhanden zijn.
Gebruik douches:
 • Het is toegestaan voor spelers en scheidsrechters om te douchen na afloop van de training of wedstrijd.
 • Maak uitsluitend gebruik van de douches die in de doucheruimte van de kleedkamers beschikbaar  zijn. 
 • Maak tijdens het douchen geen fysiek contact met anderen, betreed en verlaat tevens gefaseerd de douches zodat het contact vermeden kan worden.
DE KLEEDKAMERS EN DE ROUTES

BIJLAGE 1
Pattegrond
Voorlopig hebben alleen het 1e, 2e, O23, O19-1 + hun tegenstanders en de (club)scheidsrechters toegang tot de kleedkamers. De indeling van de kleedkamers vindt u bij de ingang van de kleedkamers, punt 14 op de hiervoor aangegeven plattegrond. De indeling is ook bekend bij het wedstrijdsecretariaat.

Leiders van de thuisspelende teams dienen te checken of de kleedkamers schoon worden achtergelaten. Zowel van het eigen ASWH-team als het bezoekende team. Voor de wedstrijden kunt u ook desinfecterende doekjes bij het wedstrijdsecretariaat ophalen. Na het gebruik van de doekjes graag het restant van de verpakking weer terugleggen op de daarvoor aangegeven tafel.

Op wedstrijddagen is de looproute heen naar de velden 3, 4, 5 en 6 via het linker pad naast veld 1. Deze velden verlaten na de wedstrijden gaat langs veld 3 direct naar de Reeweg. Via de uitgang aan de Reeweg kunt u weer teruglopen naar de parkeerplaats of de ingang van de ASWH-accommodatie. De route wordt ook via borden en pijlen aangegeven.

Als ons 1e elftal op zaterdag een thuiswedstrijd heeft, dan is de looproute heen naar de velden 3, 4, 5 en 6 via de fietsenstalling en het linker pad naast veld 1. Bij de ingang van ons complex staan dan ook stewards om u de weg te wijzen. Wanneer deze velden worden verlaten na de wedstrijden gaat de looprichting langs 3 direct naar de Reeweg. Via de uitgang aan de Reeweg kunt u weer teruglopen naar de parkeerplaats of de ingang. De route wordt ook via borden en pijlen aangegeven.

Bij de velden 1 en 2 hebben we meerdere poorten zodat er altijd een duidelijke ingang en uitgang is. De ingang voor de velden 1 en 2 is bij de ingang van ons complex, tussen de punten 13 en 14 op de hiervoor aangegeven plattegrond.

 
Geen advertenties gevonden
Geen advertenties gevonden
Belangrijkste nieuws & actualiteiten
Beleef een uniek Feyenoord Zomer Camp bij ASWH!
Seizoen 2021-2022: Overschrijvingsvoorwaarden
Covid-19 Update
Het gaat weer redelijk vooruit met Jan Sturrus
Geen Regiocup voor senioren, jeugd nog vraagteken
Stef Doedée keert terug bij ASWH als keeperstrainer O23, O19 en 2e
ASWH versterkt voorhoede met Diego Snepvangers
Nieuw project Ambachtse Maatjes gaat van start
Twitter mee met ASWH
Om deze functie te kunnen zien, dient u cookies geaccepteerd te hebben.
Om dit alsnog te doen, klik hier.
Agenda
22 May Wedstrijdjes Mini 's
29 May Wedstrijdjes Mini's
20 Jul ASWH - FC Dordrecht
17 Aug Papendrecht - ASWH O23
18 Sep Feestavond ASWH 90 jaar
06 Apr Schoolvoetbal Groepen 7/8
13 Apr Schoolvoetbal Groepen 5/6
20 Apr Schoolvoetbal Groepen 3/4
Tmpgreen   Dartcompetitie
       
Adres:
v.v. ASWH
Sportpark Schildman
Reeweg 75b
3342 AA Hendrik-Ido-Ambacht

Meer contactinformatie

Concept: VillaDM     |     Realisatie: Lucrasoft