• GESCHIEDENIS 1949 - 1958

 • Het voetballen gaat ASW goed af, want in 1949 wordt ASW 1 kampioen van de eerste klasse van de onderafdeling van de KNVB afdeling Dordrecht. Er wordt zelfs niet één puntje gemorst. Ook de A-junioren kunnen de vlag in top hijsen. Het kampioenschap brengt echter ook weer een probleem met zich mee. ASW kan alleen promoveren als het veld aan de juiste afmetingen voldoet. Met pijn en moeite kan een stukje grond op de hoek van de Oranjestraat/Prins Bernhardstraat worden bemachtigd. De KNVB keurt het terrein goed en op 27 augustus 1949 verricht burgemeester Duiker de officiële opening. In dat jaar wordt met een jubileumblad, samengesteld door de heren Harmen Haksteeg, Gerrit Spruit en Maarten Terlouw, het twintigjarig bestaan gevierd. 

 • De vereniging heet voortaan ASWH (met H dus), omdat binnen de KNVB afdeling Dordrecht reeds een andere club met de naam ASW bestaat. Als onderscheid wordt de H (van Hendrik-Ido-Ambacht) aan de clubnaam toegevoegd.

  Er volgen betrekkelijk rustige jaren. ASWH 1 doet z’n best in de vierde klasse, maar weet promotie niet te bewerkstelligen. In 1953 valt het terrein aan de Oranjestraat echter ten prooi aan de oprukkende nieuwbouw. Voor de eerste keer wordt de gemeente eigenaar van het terrein van ASWH, dat verhuist naar de Willem de Zwijgerstraat. Er wordt - grotendeels door eigen leden - een stenen clubgebouw neergezet. Op 1 augustus 1953 wordt het complex aan de Willem de Zwijgerstraat (waar nu winkelcentrum De Schoof staat) officieel geopend door burgemeester Bax. Omdat het veld direct aan de straat ligt, bekijken velen de wedstrijden van het eerste zonder te betalen. Om te voorkomen dat er gratis vanaf de straat van het voetbal wordt genoten, worden aan een lange lijn jute zakken opgehangen. Op 1 september 1953 worden de statuten van de vereniging koninklijk goedgekeurd. ASWH bestaat nu ook echt volgens de Nederlandse wetgeving. ASWH krijgt aan de Willem de Zwijgerstraat zelfs de beschikking over een tweede veld. Het is kwalitatief minder dan het eerste en bestemd voor juniorenwedstrijden en trainingen. Voor 500 gulden huur per veld is ASWH ‘boven Jan’. Tijdens de jaarvergadering van 1953 komt Jan Harmsen in het bestuur. Hij zal gedurende vele jaren veel tijd en energie in ASWH steken. Maarten Terlouw wordt tijdens dezelfde vergadering (als eerste in de clubhistorie) zelfs tot erelid benoemd. Twee jaar later valt ook Joh. van Wingerden en Leen Haksteeg deze (hoogste) eer ten deel.

 • Per 1 juni 1954 telt ASWH 191 leden, de club brengt vijf senioren- en vier juniorenelftallen op de been. Janus van der Gijp, de bekende voormalig speler van het roemruchte Dordtse Emma, vestigt een record door als hoofdtrainer slechts zes weken aan ASWH verbonden te blijven. Het 25-jarige bestaan wordt met een feestavond in de Electrozaal te Slikkerveer uitbundig gevierd. Alle leden worden per bus naar Slikkerveer vervoerd. In 1955, het jaar dat W. Penning lid van verdienste wordt, doen de pupillen hun intrede. Het ledental stijgt meteen naar 209.

  Op 11 januari 1957 wordt een buitengewone ledenvergadering uitgeschreven, omdat onenigheid is ontstaan tussen de elftalcommissie en het bestuur. De commissie heeft een eerste elftal opgesteld dat er anders uitziet als het bestuur voor ogen heeft.

  In Ambacht komen ondertussen steeds meer mensen van buiten wonen. De oude kern van het dorp wordt omgeven door nieuwe wijken. De nieuwe inwoners hebben op sportief gebied meer wensen dan alleen voetbal en ASWH speelt daar op in. 

 • Op 20 augustus 1957 vindt opnieuw een buitengewone ledenvergadering plaats. Daarin wordt besloten dat ook andere sporten (korfbal, gymnastiek, volleybal, tafeltennis en judo) bij de grote sportvereniging ASWH onderdak vinden. Siem Rollof, een legendarische ASWH-voetballer, speelt in 1957 zijn laatste wedstrijd in het eerste elftal.

  In 1958 telt ASWH 259 leden en wordt Cor Scheurwater als speler/trainer aangesteld, die met zijn voor die tijd professionele aanpak goede resultaten boekt. Gerrit van de Berg krijgt de eervolle titel lid van verdienste. Hij staat aan de wieg van het jeugdvoetbal en is in vele functies voor de jongste voetballers in de weer. Ook nadat hij zijn officiële functies heeft neergelegd, blijft de kleine grote man altijd rondom de velden te vinden.