• Bron KNVB

    Niet voor iedereen is sporten bij een vereniging vanzelfsprekend. Zij kunnen bijvoorbeeld geen lid worden van een voetbalclub of stoppen vroegtijdig, omdat de kosten van de contributie en andere voetbalbenodigdheden voor hun ouder(s) niet op te brengen is. Wij, de KNVB, vindt dat iedereen moet kunnen voetballen. Daarom hebben we samen met ING ‘Niemand buitenspel’ geïntroduceerd.

    Lokale regelingen
    Eén op de 11 kinderen groeit op in armoede. Dat zorgt er soms voor dat zij ongewild buitenspel komen te staan, terwijl juist in tijden van spanning sport extra belangrijk én gezond is. Met ‘Niemand buitenspel’ willen we ouders helpen om kinderen toch te laten voetballen, ook als daar (even) geen financiële ruimte voor is. Er bestaan namelijk diverse, lokale regelingen die uitkomst kunnen bieden.
    De KNVB werkt samen met de ING, SchuldenlabNL, de VoorzieningenWijzer en de NSR (Nederlandse Schuldhulproute om alle regelingen op een duidelijke manier inzichtelijk te maken. Je kunt op onderstaande website inzicht krijgen in de regelingen die voor jou en/of je kinderen beschikbaar zijn binnen jouw gemeente. Als leden en/of ouders hierbij geholpen willen worden stuur dan een mail naar bestuur@aswh.nl

    Niemand buitenspel