ASWH
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
18 november, 2018

De stemgerechtigde leden van de vv ASWH worden uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, die op maandag 3 december a.s. gehouden zal worden in de kantine van de vereniging op het Sportpark Schildman te Hendrik-Ido-Ambacht.
Aanvang: 20.00 uur

De jaarstukken zijn vanaf 18 november a.s. beschikbaar. Stuur een mail naar bestuur@aswh.nl, leden mailen we dan een digitale versie. Een papieren versie kan door leden besteld worden via bestuur@aswh.nl of vraag deze persoonlijk aan bij Ruben van der Steen of Erik Helmink.

AGENDA


1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Notulen Algemene Ledenvergadering november 2017
4. Jaarverslag Secretaris
5. Jaarverslag Senioren
6. Jaarverslag Jeugd
7. Jaarverslag PR & Communicatie
8. Jaarverslag Business Club
9. Jaarverslag Penningmeester
a. toelichting op Staat van Bezittingen en Schulden
b. Balans
c. Voorgestelde begroting 2018 - 2019
10. Balans en Exploitatierekening Stichting ASWH
11. Verslag Kascommissie en benoeming Kascommissie

PAUZE

12. Commissies
13. Bestuursverkiezing
14. Rondvraag
15. Sluiting

Namens het bestuur van ASWH,

Ruben van der Steen / Erik Helmink

 
Sponsoren

Transsafe logo kleiner
Geen advertenties gevonden
Geen advertenties gevonden
Twitter mee met ASWH
Om deze functie te kunnen zien, dient u cookies geaccepteerd te hebben.
Om dit alsnog te doen, klik hier.
Tmpgreen   Dartcompetitie
       
Adres:
v.v. ASWH
Sportpark Schildman
Reeweg 75b
3342 AA Hendrik-Ido-Ambacht

Meer contactinformatie

Concept: VillaDM     |     Realisatie: Lucrasoft