ASWH
De Ledenvergadering
4 december, 2018
Maandag 3 december om 20.00 uur. In de kantine van ASWH hebben zich ca. 40 leden, inclusief de bestuursleden, verzameld om de jaarlijkse algemene ledenvergadering bij te wonen. Van de ongeveer 700 stemgerechtigde leden blijkt dus maar een schamel aantal geïnteresseerd te zijn in het wel en wee van de vereniging.

Het 40 pagina's tellende jaarverslag geeft een inkijk in de huishouding van ASWH en daaruit blijkt dat de vereniging kerngezond is. Maar dat neemt niet weg dat er ook zorgen zijn omdat vanwege tegenvallende sponsorinkomsten de stichting ASWH, welke het 1e elftal onder haar beheer heeft, het op het financiële vlak wat rustiger aan moet gaan doen.
Bestuur 

Voorzitter Herman Jonker, die zijn laatste jaarvergadering voorzat, opende de vergadering met de mededeling dat ASWH nog steeds in ledenaantal toeneemt en dat de vereniging de 1400 leden nadert. Tevens legde hij de nadruk op de jeugdopleiding en dat ASWH op korte termijn een certificaat krijgt toegekend van de KNVB. En dan is ASWH een van de 32 verenigingen in Nederland die zo'n opleidingscertificaat bezit.
Tevens prees hij de vrijwilligers die in groten getale de vereniging omhoog stuwen en aanzien geven. Hij roemde ook de mensen die de afgelopen maanden druk bezig geweest zijn om de financiën van de stichting op orde te brengen.

Na het goedkeuren van de diverse jaarverslagen en een uitgebreide toelichting van penningmeester Jan Helderop op de financiële jaarverslagen werd het zakelijke deel van de vergadering met een toelichting op de begroting voor het seizoen 2018-2019, door Henk van der Meulen afgesloten.

Het bestuur onderging vervolgens min of meer een gedaante verwisseling. Voorzitter Herman Jonker stelde zich na vier jaar niet meer beschikbaar. Omdat er (nog) geen opvolger is werd John Middendorp als ad interim voorzitter aangesteld. Secretaris Erik Helmink droeg het secretariaat over aan nieuwkomer Ruben van der Steen en penningmeester Jan Helderop, al een jaar ad interim, droeg zijn portefeuille over aan Henk van der Meulen met de aantekening dat Henk een proefperiode van drie maanden heeft ingelast.
Na 10 jaar jeugdvoorzitterschap van Ruud Verrijp neemt Edwin Drooger deze bestuurstaak over. Ruud gaat zich als bestuurslid bezig houden met projecten. Zitten blijvers zijn Wim Helmink (technische zaken) en Wim van Soest (sponsoring). Michel Nys stelde zich niet herkiesbaar en treedt dus uit het bestuur.

Lovende woorden waren er tenslotte van Wim Helmink voor Herman Jonker en Jan Helderop die zijn woorden omlijstte met bloemen voor de vertrekkende bestuursleden.

De Redactie
 
Sponsoren

Transsafe logo kleiner
Geen advertenties gevonden
Geen advertenties gevonden
Twitter mee met ASWH
Om deze functie te kunnen zien, dient u cookies geaccepteerd te hebben.
Om dit alsnog te doen, klik hier.
Tmpgreen   Dartcompetitie
       
Adres:
v.v. ASWH
Sportpark Schildman
Reeweg 75b
3342 AA Hendrik-Ido-Ambacht

Meer contactinformatie

Concept: VillaDM     |     Realisatie: Lucrasoft