ASWH
De Ledenvergadering
1 november, 2019
Maandag 28 oktober j.l is de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Deze vergadering zal waarschijnlijk de geschiedenis ingaan als de slechtst bezochte, ca 30 stemgerechtigde leden waren aanwezig, en de kortdurendste. Na 36 minuten was het gebeurd en konden de aanwezigen met een goed gevoel huiswaarts keren met de wetenschap dat het bestuur het afgelopen jaar het goed heeft gedaan. Bij monde van oud-vooorzitter Herman Jonker waren de complimenten dan ook zeer op zijn plaats.

Hier volgen de inleidende woorden van interim voorzitter John Middendorp.
"Terugkijkend op het afgelopen jaar springt uiteraard de  promotie van ons 1e elftal naar de 2e divisie in het oog. In de winterstop bezette we nog een plaats net boven de gevaren zone. Hierdoor kwam promotie voor iedereen toch wel als een verrassing en moest de technische staf in een laat stadium nog op zoek naar wat versterking om ons hopelijk te kunnen handhaven in de 2e divisie.
Verder stond het jaar in het teken van een zuinig financieel beleid en het verder gezond maken van de vereniging en stichting. Aan de financiële cijfers kunt u zien dat wij daar aardig in zijn geslaagd. Met name de nieuwe penningmeester van zowel de vereniging als de stichting hebben honderden uren besteed om goed inzicht te krijgen in de toch wel ingewikkelde financiële administratie. Wij zijn veel dank verschuldigd aan hen.
Ook in de eerstkomende jaren zullen wij dit beleid moeten voortzetten.
ASWH heeft zich aangesloten bij de Groene Club, een initiatief van de KNVB om clubs te helpen bij het verduurzamen van hun accommodaties. Er is begin dit jaar een uitgebreide energiescan bij ons uitgevoerd, waaruit naar voren is gekomen hoe en waar wij kunnen besparen. Hieruit is naar voren gekomen dat wij stappen zouden kunnen nemen door alle lampen in onze accommodatie te vervangen door Led-lampen, voor hetgeen inmiddels opdracht is gegeven aan een van onze sponsors, t.w. B & W, tot het leveren van deze lampen. De vervanging zal de komende tijd door Jan Sturrus worden uitgevoerd. Daarnaast wordt gekeken naar het plaatsen van zonnepanelen. De financiering daarvan en de terugverdien tijd is nog even punt van onderzoek. Voor Led-verlichting in onze lichtmasten ben ik nog steeds in gesprek met de Gemeente, maar hopelijk komt daar binnen niet al te lange tijd een beslissing in.
De vertrouwenscommissie, bestaande uit Jan Schram en Joke Greaves, heeft het afgelopen jaar geen klachten ontvangen. Jan Schram wordt het komende jaar vervangen door Herman Jonker.
Verder is door het bestuur besloten het damesvoetbal weer op de kaart te zetten. Wij hebben weliswaar al jaren een aantal meisjesteams, maar zodra zij naar het seniorenvoetbal willen overstappen stopt het bij ons. Nu wij een meisjesteam onder 17 hebben en zij over een paar jaar overstappen naar de senioren willen wij daarin verandering brengen. De komende tijd gaan wij bekijken hoe wij hieraan structuur kunnen geven.
Een woord van dank gaat uit naar Cees v.d. Poel, Wim van Soest en Marcel Kind, die de mooie herinrichting van het sponsorhome mogelijk hebben gemaakt.
Ik wil besluiten met het bedanken van alle vrijwilligers en alle sponsors voor hun inzet en financiële bijdrage."

Alle overige agendapunten, notulen en jaarverslagen, werden in recortempo afgehamerd. Vragen werden nauwelijks gesteld. Een bewijs dat alles helder en duidelijk was opgeschreven.
Ook de toelichting van penningmeester riep geen vragen op.  Sinds het seizoen 2018-2019 is de financiele administratie ondergebracht bij het Administratie & Advieskantoor TBPlus. Deze professionele begeleiding is voor de penningmeester een enorme steun.
Financieel is het voor de vereniging een goed jaar geweest. Er werd een goed positief finandieel resultaat behaald. Daardoor kon de schuldenlast behoorlijk worden verlaagd. Kortom, na een paar mindere jaren zien de financien van de vereniging er goed uit. Dit is mede te danken aan de inzet en vakmanschap van onze penningmeester Henk van der Meulen die is bijgestaan door Adrie Haksteeg die de financien van de stichting ASWH beheert. 
Na wat moeilijke jaren richt ook de stichting zich weer op. Ten opzichte van vorig jaar is er een aanmerkelijke verbetering opgetreden. De businessclub is met nieuwe mensen uitgebreid en aan hun de taak om de stijgende lijn te continueren.

Het bestuur gaat in de vertrouwde samenstelling door. Dus geen aftreders dit jaar. De samenstelling van het bestuur is als volgt:

John Middendorp Interim-voorzitter
Ruben van der Steen Secretaris
Henk van der Meulen      Penningmeester
Edwin Drooger Jeugdzaken
Wim Helmink Technischezaken
Wim van Soest Stichting ASWH
Erik Helmink Accommodatiezaken  
Ruud Verrijp Interne zaken

De Redactie
 
Sponsoren

Transsafe logo kleiner
Geen advertenties gevonden
Geen advertenties gevonden
Twitter mee met ASWH
Om deze functie te kunnen zien, dient u cookies geaccepteerd te hebben.
Om dit alsnog te doen, klik hier.
Tmpgreen   Dartcompetitie
       
Adres:
v.v. ASWH
Sportpark Schildman
Reeweg 75b
3342 AA Hendrik-Ido-Ambacht

Meer contactinformatie

Concept: VillaDM     |     Realisatie: Lucrasoft