ASWH
Algemene ledenvergadering SC ASWH
9 februari, 2020

Beste Leden,Logo Supp Vereniging

Hierbij wijs ik de leden van de vereniging van de supportersclub ASWH erop, dat op maandag  24 februari om 20.30 uur de jaarlijkse Algemene ledenvergadering gehouden zal worden en nodig u van harte uit om de vergadering bij te wonen.

Hieronder de agenda aan:

De agenda ziet er als volgt uit:
1.Opening
2.Ingekomen stukken
3.Notulen vorige vergadering
4.Jaarverslag secretaris
5.Jaarverslag penningmeester 2017-2018 en 2018 - 2019 met toelichting balans en winst- en verliesrekening
6.Verslag Kascommissie en de benoeming nieuwe Kascommissie
7.Rondvraag
10.Sluiting

De stukken zijn beschikbaar en in enkele gevallen reeds aan de leden verstrekt. Middels een email aan supportersclub@aswh.nl sturen we ze u graag toe.

Bestuur Supportersvereniging ASWH,
Bert van Helden, secretaris

 
Sponsoren

Transsafe logo kleiner
Geen advertenties gevonden
Geen advertenties gevonden
Twitter mee met ASWH
Om deze functie te kunnen zien, dient u cookies geaccepteerd te hebben.
Om dit alsnog te doen, klik hier.
Tmpgreen   Dartcompetitie
       
Adres:
v.v. ASWH
Sportpark Schildman
Reeweg 75b
3342 AA Hendrik-Ido-Ambacht

Meer contactinformatie

Concept: VillaDM     |     Realisatie: Lucrasoft