ASWH
De KNVB geeft antwoord op vragen over stopzetten competitie
1 april, 2020
Naar aanleiding van de maatregelen die het kabinet heeft genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn er ongetwijfeld vragen waarmee de actieve voetballer tegen aanloopt.
De KNVB geeft daar antwoord op. Wij hebben de vragen en antwoorden op een rijtje gezet.

Geldt het besluit om te stoppen voor alle amateurcompetities?
Het geldt voor alle competities, mannen, vrouwen en jeugd op alle niveaus in heel Nederland. De enige uitzondering vormen de competities waarin gespeeld wordt voor Europese tickets: Eredivisie Vrouwen, Eredivisie Zaal en Eredivisie O19. Daar wordt nog naar gekeken.

Waarom kiest de KNVB om geen promotie/degradatie  toe te passen?
We zijn van mening dat dit het meest eerlijke en duidelijke besluit is. We weten dat elk besluit pijn zal doen, afhankelijk van de plek waarop een team op de ranglijst stond. Door het niet uitspelen van de competitie hebben we geen eindstand op basis waarvan we vinden dat we een eerlijke promotie/degradatie toe kunnen passen.

Op wel niveau speelt mijn team in het nieuwe seizoen?
In categorie A spelen alle teams in principe minimaal op hetzelfde niveau als afgelopen seizoen. Alleen het bestuur amateurvoetbal kan besluiten hier op verzoek van af te wijken.
In categorie B kunnen alle teams zich opnieuw inschrijven op het gewenste niveau.

Hoe worden de opengevallen plekken opgevuld in categorie A?
We gaan de komende tijd gebruiken om te inventariseren hoeveel opengevallen plekken er opgevuld moeten worden voor het seizoen 2020/’21. We verwachten uiterlijk 1 juni dit helemaal compleet te hebben.

Hoe gaat de KNVB om met teams uit de categorie A die dit seizoen uit de competitie zijn weggevallen?
Teams die bijvoorbeeld uit de competitie zijn genomen of zich hebben teruggetrokken zullen komend seizoen 2020/’21 op een lager niveau starten.

Mijn team stond op degraderen en  we vonden het eigenlijk wel prima m het komend seizoen op een lager niveau uit te komen. Waar worden we nu ingedeeld?
In principe op het niveau van dit seizoen. Het bestuur amateurvoetbal heeft echter de mogelijkheid om teams op een lager niveau in te delen, zolang de belangen van anderen daardoor niet worden geschaad. Bespreek dit dan ook met je bestuur en overweeg of je met goede argumentatie een lagere indeling wil aanvragen.

Op welk niveau gaan de nieuwe O23, O21, O18 en O16 teams van mijn vereniging instromen?
We gaan de komende tijd gebruiken om te bepalen op basis waarvan teams komend seizoen worden ingedeeld in de nieuwe jeugdcompetities. Uiterlijk 1 mei gaan wij dit besluit communiceren.

Wat betekent dit voor de teams die nog in het bekertoernooi zaten?
De bekertoernooien worden per direct stopgezet en gaan helaas niet uitgespeeld worden.

Welke team plaatsen zich voor het landelijke bekertoernooi van betaald voetbal?
De KNVB heeft hierover nog geen besluit genomen, we verwachten uiterlijk 1 mei hier uitsluitsel over te geven.

Wat betekent dit besluit voor de competities in categorie B?
De competities in categorie B worden stopgezet. Teams kunnen zich volgend seizoen weer inschrijven op het gewenste niveau. Wij zullen de wedstrijden volledig uit het programma halen.

Als we voor 1 juli weer mogen voetballen, mogen we dan weer wedstrijden of toernooien organiseren?
De overheid bepaalt of voetballen weer veilig is en of dat dus weer mag. Als dat zo is, dan kunnen verenigingen zeker aan de slag gaan met oefenwedstrijden en toernooien.

Wat gebeurt er met de overschrijvingstermijn?
Voor veldvoetbal geldt dat teams ingeschreven kunnen worden tussen 1 juni en 17 juni.

Wat betekent dit voor de lopende tuchtzaken?
Lopende tuchtzaken worden afgehandeld. Tuchtzaken worden over het algemeen schriftelijk behandeld. Deze zaken kunnen dus op de gebruikelijke wijze worden afgehandeld. Voor de behandeling van tuchtzaken waarin een mondeling onderzoek noodzakelijk is, wordt het inzetten van digitale communicatiemiddelen onderzocht.

Wat betekent dit voor de tuchtrechtelijke verenigingsstraffen?
Tuchtrechtelijke verenigingsstraffen komen niet te vervallen. Ontvangen boetes dienen te worden voldaan en als gevolg van het uit de competitie nemen van een team, wordt dat team als gedegradeerd beschouwd. Dat team zal in het volgende seizoen in de naast lagere divisie of klasse worden geplaatst.

Wat betekent dit voor uitsluitingen en functieontzeggingen van individuele leden?
Uitsluitingen en functieontzeggingen van individuele leden komen niet te vervallen. Uitsluitingen en functieontzeggingen zijn over het algemeen aan wedstrijden van het team van de betrokkene gekoppeld. Zodra het team van de betrokkene weer wedstijden gaat spelen, kan het aantal wedstrijden straf worden afgeteld.

Heeft het besluit gevolgen door de contributie die spelers aan hun club moeten betalen?
Sportbreed geldt het standpunt dat we de kosten die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Om die reden vragen we je om jouw solidariteit en adviseren we je om in contact te blijven en dit te bespreken binnen jouw vereniging. Een club kan in overleg met de leden bepalen om de contributie tijdelijk stil te zetten. Maar dat heeft uiteraard ook weer gevolgen voor de financiële positie van de vereniging.

Wat doet de KNVB om de verenigingen te helpen bij financiële problemen als gevolg van de coronacrisis?
De KNVB zal er alles aan doen om de kosten voor verenigingen zo laag mogelijk te houden, zo ook de betalingen van clubs aan de bond. Zo is besloten dat de twee resterende maandelijkse incasso’s van april en mei niet worden uitgevoerd. In juni maakt de KNVB de eindafrekening over het seizoen 2019/’20 op. Hierin gaan vanzelfsprekend een aantal kosten beduidend lager uitvallen voor de clubs. Daarnaast geeft de KNVB een restitutie op de reeds in rekening gebrachte wedstrijdgelden. De hoogte van deze restitutie is gebaseerd op het aantal niet gespeelde wedstrijden. Dit is uiteindelijk terug te zien in de eindafrekening.
Met als doel de totale financiële consequenties van deze crisis voor clubs enigszins te beperken, trekt de KNVB ook gezamenlijk op met NOC*NSF en de overheid en maakt zich sterk voor onder meer een noodfonds voor de sport.

 
 
Sponsoren

Transsafe logo kleiner
Geen advertenties gevonden
Geen advertenties gevonden
Twitter mee met ASWH
Om deze functie te kunnen zien, dient u cookies geaccepteerd te hebben.
Om dit alsnog te doen, klik hier.
Tmpgreen   Dartcompetitie
       
Adres:
v.v. ASWH
Sportpark Schildman
Reeweg 75b
3342 AA Hendrik-Ido-Ambacht

Meer contactinformatie

Concept: VillaDM     |     Realisatie: Lucrasoft