ASWH
Onderzoek zaterdag-/zondagvoetbal
27 december, 2020
Bron: KNVB

De laatste jaren zien we dat de zondagcompetities in veel districten onder druk zijn komen te staan. Diverse verenigingen hebben, om verschillende redenen, met hun standaardteam de overstap gemaakt van het zondag naar het zaterdagvoetbal. Deze ontwikkeling zorgt voor zowel de verenigingen als ook voor de KNVB voor allerlei uitdagingen, waaronder:
  • Afname van de kwaliteit van de zondagcompetities (grotere krachtsverschillen vanwege het lagere aantal teams); 
  • Afname van de kwaliteit van de zaterdagcompetities (zondag teams stromen aan de onderkant van de piramide in, waardoor grote krachtsverschillen ontstaan); 
  • Grotere reisafstanden voor zondag teams; 
  • Grotere druk op accommodaties op de zaterdag vanwege toename in aantal teams en wedstrijden;
JULI/AUGUSTUS 2020
LANDELIJKE INVENTARISATIE
De KNVB heeft in juli en augustus een landelijke inventarisatie onder alle verenigingen én 1e elftal voetballers gehouden over de wensen én mogelijkheden omtrent het zondag- en zaterdag standaardvoetbal (1e elftallen).

                                                            RESULTATEN INVENTARISATIE
Spelers 3912 deelnemers Bestuurders 815 deelnemers
* Zaterdag voetballers hebben een duidelijke voorkeur 
voor de zaterdag als speeldag. (96%)
* Zondag voetballers zijn juist verdeeld (52% kiest
voor de zondag, 48% kiest voor zaterdag)
Zowel zaterdag (85%) - als zondag voetballers (62%)
kiezen de favoriete speeldag voornamelijk op basis van
wat het beste past in het sociale leven.
61% van de spelers die zijn overgestapt van zondag
naar zaterdag doet dit vanwege een persoonlijke keuze.
18% vanwege de keuze van de vereniging
Zaterdag voetballers spelen op zaterdag omdat dit
beter aansluit op hun sociale leven (73%)
*Zondag voetballers omdat de vereniging die dag nou
eenmaal als speeldag heeft (83%)
Driekwart van de zondag voetballers zou een overstap
naar zaterdagvoetbal geen probleem vinden.
Het merendeel van de voetballers speelt liefst op één
vaste dag.
Ruim 4 op de 10 vindt het echter prima om de
speeldagen af te wisselen.
De helft van de voetballers vindt het prima om soms
op vrijdagavond te spelen.
Voor een competitie met zowel zaterdag- en
zondagteams is weinig draagvlak” slechts 36% vindt
dit acceptabel.
74% van de verenigingen heeft er geen moeite mee
als clubs de overstap mogen maken met behoud van
klasse.
* 1 op de 10 verenigingen is in de afgelopen 5 jaar
overgestapt naar zaterdagvoetbal. De spelers hadden
deze speeldag als voorkeur
* Ruim 1 op de 10 verenigingen hebben de intentie om
met het eerste elftal om over te stappen naar zaterdag.“welke positieve en negatieve gevolgen voor jouw vereniging verwacht je bij een eventuele overstap van zondag naar zaterdag?”

+ Positief  - Negatief
- Goed voor kantine omzet
- Goed voor inzet vrijwilligers
- Goed voor de publieke belangstelling
- Meer leven op de vereniging
- Meer derby’s 
- Te veel teams actief op één speeldag
- Slecht voor indeling van de velden
- Sluiten van de accommodatie op zondag
- Slecht voor kantine omzet
- Minder derby’s

SEPTEMBER 2020 FOCUSGROEPEN
Aanvullend op de landelijk inventarisatie zijn verdiepingssessies met verenigingen en spelers georganiseerd waarin de inzichten uit de landelijke inventarisatie getoetst en ontwikkelrichtingen besproken zijn. Vanwege de beperkingen als gevolg van de coronapandemie vonden de verdiepingssessies digitaal plaats.

CONCLUSIES van 71 deelnemers via 10 onlinebijeenkomsten 

Conclusie 1
1. In beide onderzoeken bevestiging dat spelers veranderende behoeften hebben .
2. Spelers geven (om uiteenlopende redenen) steeds vaker de voorkeur aan zaterdag als vaste speeldag. Verenigingen volg en     
    hierin en stappen over van speeldag. 
3. Jeugdspelers hebben in toenemende mate voorkeur voor blijven voetballen op zaterdag.

Conclusie 2
Ondanks dat de problematiek door respondenten wordt herkend en erkend, moeten we concluderen dat er op dit moment onvoldoende basis en draagvlak is voor een gemengde competitie. Belangrijkste oorzaken hiervoor zijn: 
1. Grote diversiteit in voorkeur voor speeldag/tijd.
2. Beperkte capaciteit op zaterdag door volle sportparken.

Conclusie 3
Uit het onderzoek komt naar voren dat het scenario “horizontaal overstappen (met behoud van speelniveau)” het meest kansrijk lijkt om te komen tot een oplossing voor de huidige problematiek en daarmee lijkt in te spelen op de behoefte van spelers.

SLOTCONCLUSIE TE VROEG VOOR INHOUDELIJKE VOORSTELLEN 
De landelijke inventarisatie en de verdiepingssessies hebben veel informatie en inzicht opgeleverd die kunnen bijdragen aan keuzes als het gaat om de het standaardvoetbal op zaterdag en zondag in de toekomst. Tegelijk is wellicht het meest belangrijke inzicht dat het te vroeg is om op dit punt tot (voorstellen voor) aanpassingen te komen. 
Keuzes rondom de het zondag- en zaterdagvoetbal voor standaardteams hebben grote impact op de gehele amateurvoetbalpiramide. En omgekeerd: willen we komen tot een toekomstbestendige en in alle opzichten haalbare, acceptabele opzet en inrichting van de standaardcompetities op zaterdag én zondag, moet een bredere aanpak gekozen worden.

2021 VERVOLG 
ONDERDELEN VAN BREDE AANPAK 
SEPTEMBER 2020 FOCUSGROEPEN 
Omvang van poules In de ‘brede aanpak’ betrekken we in ieder geval de volgende knelpunten en plannen:
Zaterdag/-zondagvoetbal (hierbinnen wordt o.a. verder onderzoek gedaan naar ‘conclusie 3’; het ‘horizontaal overstappen) 
⦁ Structuur piramide 
⦁ Scheiding tussen standaardvoetbal en reserve voetbal 
⦁ Beperken van reisafstanden
⦁ Omvang van de poules
 
Sponsoren

Transsafe logo kleiner
Geen advertenties gevonden
Geen advertenties gevonden
Twitter mee met ASWH
Om deze functie te kunnen zien, dient u cookies geaccepteerd te hebben.
Om dit alsnog te doen, klik hier.
Tmpgreen   Dartcompetitie
       
Adres:
v.v. ASWH
Sportpark Schildman
Reeweg 75b
3342 AA Hendrik-Ido-Ambacht

Meer contactinformatie

Concept: VillaDM     |     Realisatie: Lucrasoft