ASWH
Het bestuur van ASWH kijkt vooruit
31 maart, 2021
Gerrit 38
In maart 2020 werd voor het eerst het slot op de voetbaldeur gegooid. Het gehele voetbal ging plat, omdat het coronavirus het hele land in de wurggreep had gekregen. De eerste lockdown hebben wij allemaal als eng ervaren. Toen in mei/juni het virus min of meer een halt was toegeroepen en de lockddown werd opgeheven, dachten we dat het ergste leed wel voorbij was. Er mocht weer gevoetbald worden, de terrassen gingen weer open, kortom het normale leven leek er aan te komen. Alleen wij moesten ons nog wel aan wat regeltjes houden.
De voorbereiding op het seizoen 2020-2021 werd serieus opgepakt. Oefenwedstrijden werden gespeeld, hoewel voor beperkt publiek, en met afgesproken regels die door Jaap van Dissel en de overheid werden voorgeschreven. Alle clubs werkten zich een slag in de rondte om aan die voorwaarden te voldoen. Helaas bleek dit niet genoeg om het virus geheel uit te bannen. 
De Nederlander laat zich niet zo gemakkelijk voorschrijven wat hij of zij moet doen. De coronaregels werden steeds meer genegeerd, daartoe ook opgestookt door complotdenkers die het bestaan van het coronavirus ontkennen. 
In augustus/september liep het aantal besmettingen onrustbarend op en in oktober werden door de overheid de maatregelen weer behoorlijk aangescherpt. Opnieuw werd een lockdown ingevoerd en in januari kwam daar de avondklok ook nog eens bij. De amateursport ging in oktober opnieuw plat en tot vandaag de dag is er niet meer gevoetbald voor de competitie of de beker. En het gaat dit seizoen ook niet meer gebeuren. Hoewel het in februari de goede kant op leek te gaan, loopt nu het aantal besmettingen weer onrustbarend hoog op. Zelfs de wedstrijden om de Regiocup, voor jong en oud, staan op losse schroeven.

Voetballen
Steward
Onze onvolprezen stewards
Bewonderenswaardig is hoe het jeugdbestuur en onze jeugdtrainers er in slagen om onze talrijke jeugd gemotiveerd te houden. Vanaf oktober wordt er elke avond getraind en op zaterdag worden onderlinge wedstrijdjes gespeeld. Uiteraard met inachtneming van de coronaregels. Complimenten daarvoor. Al die jeugdtrainers en -leiders staan steeds weer klaar om op inventieve wijze met de jeugd te trainen en te spelen. Zij worden hierbij ondersteund door stewards. Die houden toezicht, zodat de regels nauwgezet worden nageleefd. Geen publiek op de velden en ook zien zij er op toe dat iedereen zich aan de coronaregels houdt. Al deze voetbalactiviteiten hebben er toe geleid dat er geen sprake is van ledenuitval.
Voor de senioren is het wat lastiger om voetbalactiviteiten te organiseren, omdat de regels voor deze groep voetballers gecompliceerder zijn. In een gesprek tussen aanvoerders en het bestuur is afgesproken dat, zodra er verruiming van de maatregelen komt, ook de lagere elftallen aan de slag kunnen.
Het 1e, 2e en O23 trainen beperkt door. Verheugend is dat al bekend is dat het merendeel van de selectie heeft ’bijgetekend’. Bovendien volgt een aantal jeugdspelers proeftrainingen om voor Onder 23 en het 2e in aanmerking te komen. 
Bij de jeugd is men al volop met de voorbereiding op het seizoen 2021-2022 bezig. Zodra alles weer voetbalnormaal wordt, is ASWH er klaar voor om de draad weer op te pakken.

Het bestuur
Het bestuur van ASWH doet haar uiterste best om in deze moeilijke tijd een aantal lastige dossiers aan te pakken. De financiële positie wordt er uiteraard niet beter op. Hoe langer deze pandemie duurt, hoe ingewikkelder het voor de vereniging wordt. Gelukkig heeft 90% van de leden hun contributie al betaald. Van de steunmaatregelen die door de overheid beschikbaar zijn gesteld is optimaal gebruik gemaakt. Wel heeft het bestuur in de huidige begroting op een aantal posten flink moeten bezuinigen. Maar gelukkig is het wel gelukt om die bezuinigingen binnen de perken te behouden. 
Vooruitkijken doet het bestuur ook. Al geruime wordt onderzocht in hoeverre ASWH kan bijdragen aan energiebesparing en verduurzaming. In het clubgebouw is daar al mee begonnen door over te stappen op ledverlichting. Ook is het de wens van het
Zonneppaneel
bestuur om de veldverlichting om te zetten in ledverlichting. Hierover zijn al een paar stappen gezet. Ledverlichting zou een forse toename betekenen van het aantal lux op het hoofdveld. Het aantal lux zou daardoor opgeschaald kunnen worden tot 300 lux. En dit betekent dan weer dat voldaan wordt aan de licentie-eisen van de KNVB.

Zonnepanelen op het clubgebouw is ook een streven van het bestuur. Het ziet er naar uit dat dit onder gunstige voorwaarden gerealiseerd kan worden. Hiervoor is het bestuur nog in onderhandeling. Een belangrijke factor is de energiesubsidie die verstrekt wordt om een verantwoorde investering te kunnen doen. Een ding is zeker: de energiebesparing zal de vereniging financieel voordeel opleveren. Deze investering zou binnen 7 jaar terugverdiend kunnen zijn.

Vrijwilligers
Bij ASWH zijn 350 vrijwilligers actief. Vrijwilligers die een bestuurs- of commissiefunctie vervullen zijn verantwoordelijk voor het beleid. Rond de 200 vrijwilligers zijn uitvoerend bezig, waarvan het merendeel als jeugdtrainer-/jeugdleider. 
Alle vrijwilligers zijn geregistreerd. Op dit moment is van alle vrijwilligers bekend wie wat doet en wat zijn of haar status is. Oud-vrijwilligers die niet meer actief zijn, worden uit de ledenlijst gehaald of worden, als zij dat willen, overgezet naar rustend lid.
Vrijwilligers 3 
De volgende stap is om een vrijwilligers-Infowijzer uit te geven aan de vrijwilliger om hem of haar te informeren over het te voeren vrijwilligersbeleid. Tevens wordt de vrijwilliger een aantal handvatten aangereikt hoe te handelen bij vragen, problemen etc. Met ingang van het nieuwe seizoen hoopt het bestuur iedere betrokkene hierover geïnformeerd te hebben.
De spil in het vrijwilligersbeleid is de Vrijwilligerscoördinator. Deze functie wordt nu nog waargenomen door een bestuurslid, maar binnenkort volgt een oproep voor een kandidaat voor deze functie.

Door Gerrit Scheurwater
 
Sponsoren

Transsafe logo kleiner
Geen advertenties gevonden
Geen advertenties gevonden
Twitter mee met ASWH
Om deze functie te kunnen zien, dient u cookies geaccepteerd te hebben.
Om dit alsnog te doen, klik hier.
Tmpgreen   Dartcompetitie
       
Adres:
v.v. ASWH
Sportpark Schildman
Reeweg 75b
3342 AA Hendrik-Ido-Ambacht

Meer contactinformatie

Concept: VillaDM     |     Realisatie: Lucrasoft