ASWH
Informatie 60+

Informatie

ASWH is een vereniging die binnen de regio en gemeente niet alleen het reguliere voetbal wil aanbieden, maar zeker ook verder denkt, kijkt en uitvoert zonder hierbij de eigen doelstelling te vergeten. Vanuit maatschappelijk oogpunt vergroot ASWH het sportaanbod voor de 60-plussers en wordt de sportparticipatie binnen deze doelgroep gestimuleerd. Walking Football is dan ook gericht op het preventief aanpakken en reduceren van gezondheidsklachten waardoor er een bijdrage wordt geleverd aan een gezondere leefstijl voor deze doelgroep.

Wat is Walking Football?

Walking Football is oorspronkelijk een spelvorm die is overgekomen uit Engeland. Het is een spelvorm die de fysieke gesteldheid van de 60-plussers respecteert, waardoor een leven lang voetbal mogelijk wordt. Ook is het een spelvorm waarbij plezier maken en het spelplezier voorop staan. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om niet alleen fysiek, maar ook mentaal fit te worden of te blijven. 

De essentie van deze voetbalvorm is dat er tijdens het spel niet wordt gerend. Snelwandelen mag daarentegen wel. Door deze regels krijgt het tactisch aspect van het voetballen een nieuwere dimensie. Het speelveld is verkleind en omdat er niet mag worden gerend, wordt vrijlopen een cruciaal element. Ook wordt het belangrijker om de bal in elkaars voeten te spelen om zo op deze manier het doel aan de andere kant te bereiken. In tegenstelling tot het voetbalspelletje waarin al gauw de 'diepe' vrije speler wordt gezocht met een lange bal. Walking Football hanteert dezelfde spelregels als het reguliere voetbal, maar met een aantal uitzonderingen. Tijdens de spelvorm zijn er geen keepers, wordt er niet gespeeld met buitenspel, de bal wordt onder heuphoogte gespeeld, het maken van slidings is niet toegestaan en lichamelijk contact is in beperkte mate toegestaan. Het belangrijkste is dan ook het plezier in het spelletje. De spelregels zijn bedoeld om de fysieke belasting laag te houden, zodat blessures worden voorkomen.

Uit de praktijk is al gebleken dat de deelnemers zich fitter voelen en over het algemeen meer sociaal contact hebben. Ook zijn zij beter in staat om deze contacten te onderhouden. Het belangrijkste doel van het Walking Football is om 60-plussers op een leuke en gezellige manier aan het sporten en bewegen te krijgen. Dit leidt tot een actievere leefstijl en heeft een positief effect op de gezondheid van de 60-plussers.

Walking Football is mede ontwikkeld om te voorkomen dat oudere voetballers stoppen, omdat zij niet meer mee kunnen komen in het reguliere voetbalaanbod. Dankzij deze spelvariant is een leven lang voetbal mogelijk. Het is een leuke manier om in beweging te blijven of op latere leeftijd te starten met voetballen.

Waarom deze doelgroep?

Het aantal 60-plussers zal de komende jaren aanzienlijk groeien. Momenteel heeft Nederland ongeveer 2,9 miljoen 65-plussers (CBS, 2014). Van deze doelgroep voldoet maar 48,4% aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) (Nationaal Kompas, 2012). Veel 60-plussers kampen met (chronische) blessures of zijn niet fit waardoor zij niet (meer) of veel te weinig bewegen. Blessures en andere lichamelijke ongemakken zijn zelfs de belangrijkste reden dat de 60-plussers stoppen met sporten en bewegen. Dit is een ongunstige ontwikkeling, aangezien sport en bewegen de gezondheid van deze doelgroep juist positief beïnvloeden. Ook komt eenzaamheid veel voor onder deze doelgroep. Het is momenteel bekend dat er ongeveer 900.000 65-plussers eenzaam zijn (TNS/NIPO, 2012). Om deze doelgroep uit hun sociaal isolement te halen is een sportaanbod zoals Walking Football een cruciaal keerpunt.

 
Geen advertenties gevonden
Geen advertenties gevonden
Belangrijkste nieuws & actualiteiten
Registreer je voor ASWH - De Treffers
Verkeerde registratie ASWH - De Treffers
Wedstrijdzaken app dient voor wedstrijd ingevuld te zijn
Nieuwe scanners toegangscontrole
Kantine t/m vrijdag gesloten
Kaartverkoop bekerwedstrijd Staphorst - ASWH
Begeleiding ASWH jeugd in het nieuw
Bijeenkomst ASWH Clubscheidsrechters geannuleerd
Twitter mee met ASWH
Om deze functie te kunnen zien, dient u cookies geaccepteerd te hebben.
Om dit alsnog te doen, klik hier.
Agenda
26 Sep ASWH - De Treffers
01 Oct Bijeenkomst stewards
02 Oct Supportersclub BINGO avond (i...
03 Oct AFC - ASWH
10 Oct ASWH - Quick Boys
17 Oct ASWH - Katwijk
24 Oct Kon. HFC - ASWH
30 Oct Halloween movienight
31 Oct ASWH - Rijnsbugse B
06 Nov Supportersclub BINGO avond (o...
07 Nov GVVV - ASWH
14 Nov ASWH - TEC
Tmpgreen   Dartcompetitie
       
Adres:
v.v. ASWH
Sportpark Schildman
Reeweg 75b
3342 AA Hendrik-Ido-Ambacht

Meer contactinformatie

Concept: VillaDM     |     Realisatie: Lucrasoft