UA
 • ASWH Walking Footbal 60+

 • Informatie

  ASWH is een vereniging die binnen de regio en gemeente niet alleen het reguliere voetbal wil aanbieden, maar zeker ook verder denkt, kijkt en uitvoert zonder hierbij de eigen doelstelling te vergeten. Vanuit maatschappelijk oogpunt vergroot ASWH het sportaanbod voor de 60-plussers en wordt de sportparticipatie binnen deze doelgroep gestimuleerd. Walking Football is dan ook gericht op het preventief aanpakken en reduceren van gezondheidsklachten waardoor er een bijdrage wordt geleverd aan een gezondere leefstijl voor deze doelgroep.

  Wat is Walking Football?

  Walking Football is oorspronkelijk een spelvorm die is overgekomen uit Engeland. Het is een spelvorm die de fysieke gesteldheid van de 60-plussers respecteert, waardoor een leven lang voetbal mogelijk wordt. Ook is het een spelvorm waarbij plezier maken en het spelplezier voorop staan. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om niet alleen fysiek, maar ook mentaal fit te worden of te blijven. De essentie van deze voetbalvorm is dat er tijdens het spel niet wordt gerend. Snelwandelen mag daarentegen wel. Door deze regels krijgt het tactisch aspect van het voetballen een nieuwere dimensie. Het speelveld is verkleind en omdat er niet mag worden gerend, wordt vrijlopen een cruciaal element. Ook wordt het belangrijker om de bal in elkaars voeten te spelen om zo op deze manier het doel aan de andere kant te bereiken. In tegenstelling tot het voetbalspelletje waarin al gauw de 'diepe' vrije speler wordt gezocht met een lange bal. Walking Football hanteert dezelfde spelregels als het reguliere voetbal, maar met een aantal uitzonderingen. Tijdens de spelvorm zijn er geen keepers, wordt er niet gespeeld met buitenspel, de bal wordt onder heuphoogte gespeeld, het maken van slidings is niet toegestaan en lichamelijk contact is in beperkte mate toegestaan. Het belangrijkste is dan ook het plezier in het spelletje. De spelregels zijn bedoeld om de fysieke belasting laag te houden, zodat blessures worden voorkomen. Uit de praktijk is al gebleken dat de deelnemers zich fitter voelen en over het algemeen meer sociaal contact hebben. Ook zijn zij beter in staat om deze contacten te onderhouden. Het belangrijkste doel van het Walking Football is om 60-plussers op een leuke en gezellige manier aan het sporten en bewegen te krijgen. Dit leidt tot een actievere leefstijl en heeft een positief effect op de gezondheid van de 60-plussers. Walking Football is mede ontwikkeld om te voorkomen dat oudere voetballers stoppen, omdat zij niet meer mee kunnen komen in het reguliere voetbalaanbod. Dankzij deze spelvariant is een leven lang voetbal mogelijk. Het is een leuke manier om in beweging te blijven of op latere leeftijd te starten met voetballen.

  Waarom deze doelgroep?

  Het aantal 60-plussers zal de komende jaren aanzienlijk groeien. Momenteel heeft Nederland ongeveer 2,9 miljoen 65-plussers (CBS, 2014). Van deze doelgroep voldoet maar 48,4% aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) (Nationaal Kompas, 2012). Veel 60-plussers kampen met (chronische) blessures of zijn niet fit waardoor zij niet (meer) of veel te weinig bewegen. Blessures en andere lichamelijke ongemakken zijn zelfs de belangrijkste reden dat de 60-plussers stoppen met sporten en bewegen. Dit is een ongunstige ontwikkeling, aangezien sport en bewegen de gezondheid van deze doelgroep juist positief beïnvloeden. Ook komt eenzaamheid veel voor onder deze doelgroep. Het is momenteel bekend dat er ongeveer 900.000 65-plussers eenzaam zijn (TNS/NIPO, 2012). Om deze doelgroep uit hun sociaal isolement te halen is een sportaanbod zoals Walking Football een cruciaal keerpunt.

  Walking Football bij ASWH

  Walking Football is een voetbalactiviteit van in totaal 20 weken. In elke week is er één training van ongeveer 75 tot 90 minuten. De trainingen bestaan uit een warming-up, diverse oefenvormen en de training wordt afgesloten met verschillende partijvormen. Na de inspanning zal de ontspanning plaats vinden in de kantine waar gezamenlijk de 'derde helft' wordt voortgezet.

  Medische keuring

  Alvorens er gestart kan worden met de voetbalactiviteit van 20 weken worden de spelers uitgenodigd voor een medische intake. Die zal bestaan uit een vragenformulier, een vrijwaringsverklaring en een fittest. De medische intake en fittest is bedoeld om een beeld te krijgen van het fysieke niveau van de spelers. Aan de hand van deze informatie kan de trainer de trainingen afstemmen en differentiëren op het fysieke niveau van de spelers, zodat er een programma op maat wordt aangeboden. Indien potentiële deelnemers bepaalde gezondheidsklachten hebben, kan een deelname ontraden worden en/of toestemming worden gevraagd aan de huisarts. 

  Medische intake 

  De medische intake zal in week 0 of 1 plaatsvinden en bestaat uit de volgende onderdelen:

  - Bespreken en toelichten intakeformulier

  - Uitvoeren van de fittesten

  - Intake gesprek met aanwezige fysiotherapeut en begeleider

  - Ondertekenen van de formulieren (deelname op eigen risico en vrijwaringsverklaring) Na 20 weken deelgenomen te hebben aan de voetbaltrainingen zullen er dezelfde fitheidtesten worden uitgevoerd, waarna de resultaten een 1-meting vormen. Aan de hand van de gegevens van de 0-meting en de 1-meting kunnen er conclusies worden getrokken wat betreft de uitvoering van de sportactiviteit.

  Ook is het voor de spelers aangenaam om te kunnen zien dat de fitheid vooruit is gegaan in vergelijking met het begin van de sportactiviteit.

  Het programma zal vermoedelijk lopen van september/oktober tot en met november. Dan is het winterstop en daarna pakken we van februari tot en met april de draad weer op. Tussendoor kan er altijd een extra activiteit georganiseerd worden en aan het eind van het seizoen zal een eindtoernooi gehouden worden. Dit doen we onderling bij ASWH of het betreft een deelname aan het algemene Oldstars eindtoernooi ergens in het land.

  Meer informatie? Mail naar 60plus@aswh.nl of bel naar 06-53169295.