• Pesten

 • Als sport staan we voor samen spelen en voor leren van elkaar. Pesten hoort daar niet bij. Pesten betreft alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel/herhalend karakter. Daarbij proberen één of meerdere personen een ander fysiek, verbaal of psychologisch schade toe te brengen. De andere persoon kan zich niet verdedigen tegen dit gedrag. Pestgedrag kan heel duidelijk zijn, bijvoorbeeld als iemand specifiek wordt buitengesloten of beledigd, maar het kan ook heel subtiel zijn. Een keer je materiaal in de prullenbak terugvinden kan grappig zijn, maar iedere week alles uit de prullenbak moeten halen, is niet meer leuk.

  Een relatief nieuwe manier van pesten is het online pesten, zoals op sociale media. Denk bijvoorbeeld aan iemand die wordt uitgesloten van WhatsApp-groepen of die ongewenst seksueel getinte foto's krijgt toegestuurd. Pesten in teams heeft vaak ook te maken met groepsdynamiek. Het is daarom belangrijk dat trainers de pedagogische vaardigheden hebben om dit gedrag te herkennen. Pesten, discriminatie en/of belediging wordt bedreigen als de andere persoon er bang van wordt en er dus een gevoel van onveiligheid ontstaat. Aan bedreiging hoeft echter niet altijd stelselmatig pesten, discriminatie of belediging vooraf te gaan. Pesten is niet strafbaar voor de Nederlandse wet, bedreigen is dat wél. In het sporttuchtrecht zijn er soms mogelijkheden om pesten wél te bestraffen. Als er op jouw vereniging mogelijk sprake is van een pestsituatie, is het belangrijk om hier direct en adequaat op te handelen. Elke pestsituatie is anders en kun je dus anders aanpakken.  

  Word je gepest?
  Je voelt je waarschijnlijk niet veilig in de groep en daardoor ga je niet graag naar school. Je voelt je misschien ook niet lekker en hebt dan buikpijn of hoofdpijn. Of je wordt bang of juist heel boos als je omgaat met andere kinderen. Je weet vaak niet wat je terug kunt doen of terug kunt zeggen om het pesten te stoppen. De pester weet of voelt dit, heeft macht over jou en speelt de baas. Enkele tips die kunnen helpen:
  • Probeer rustig en sterk te blijven.
  • Ga niet huilen, terugschelden of vechten.
  • Zorg voor een sterke lichaamshouding. Dat doe je door goed rechtop te staan, schouders naar achteren en rug recht, en de pester aan te kijken en te praten met een duidelijke stem.
  • Praat erover! Dat lucht vaak op.
  • Kijk of je iemand kunt vinden die jou kan helpen. Dit kan iemand van je eigen leeftijd zijn, maar ook je vader of moeder of een leerkracht of bijvoorbeeld de coach of trainer op je sportclub. Dit is geen klikken. Pesten kun je meestal niet in je eentje oplossen.

  Wordt iemand anders gepest? En wil jij het verschil maken?
  Wat fijn dat jij wilt helpen. Sommige kinderen zien dat anderen worden gepest. Zij willen vaak niet dat dit gebeurt, maar weten niet wat ze kunnen doen of durven (nog) niets te doen. Wat kun je doen om iemand die gepest wordt te helpen?
  • Zeg iets aardigs tegen het gepeste kind.
  • Zorg voor een sterke lichaamshouding (rechte rug, schouders naar achteren en aankijken), dan voel je jezelf sterker.
  • Oefen samen met de ander hoe deze kan opkomen voor zichzelf en bedenk handige zinnen om terug te zeggen.
  • Soms ben je bang om zelf gepest te worden. Praat erover met anderen. Dat lucht vaak op.
  • Zeg het tegen je vader of moeder of een leerkracht of bijvoorbeeld de coach of trainer op je sportclub. Dit is geen klikken. Ook zij kunnen jou helpen het pesten op te lossen. Is er sprake van dat jij gepest wordt en wil je er over praten? Neem dan contact op met de vertrouwenspersoon van ASWH via: vertrouwenspersoon@aswh.nl Bron: Centrum Voor Veilige Sport