• Altijd een spannend moment aan het einde van een seizoen, is de publicatie van de voorlopige teamindelingen voor seizoen 2023-2024. Zenuwachtig en nagelbijtend zijn spelers en speelsters in afwachting maar ook voor ouder(s) en verzorger(s) een belangrijk moment.

 • Onze ASWH Hoofdjeugdopledingen samen met de vele lijncoördinatoren zijn de afgelopen periode druk bezig geweest om voor alle spelers weer een geschikt plekje te vinden in de nieuwe teams voor het volgende seizoen. Daarbij wordt altijd gekeken naar het spelplezier, de kwaliteiten en de potenties van de spelers. Ieder jaar is dat altijd een hele klus. 

  Onderaan dit artikel vind je diverse links naar de pagina’s waar per leeftijdscategorie de nieuwe teamindelingen staan gepubliceerd. Dus klik er snel op om te weten in welk team je bent ingedeeld.

 • De gepubliceerde teamindeling is een “voorlopige” teamindeling
  We kunnen het niet genoeg benadrukken maar de gepubliceerde teamindeling is een voorlopige. Hoewel deze altijd met grote zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het altijd mogelijk dat er zaken niet of anders hadden moeten beoordeeld. Maar het is ook nog een lange periode totdat de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen begint. Tot die tijd zullen er nog nieuwe aanmeldingen van spelers / speelsters komen maar ook afmeldingen van bestaande spelers.

  De komende periode zullen er dus vast en zeker nog allerlei mutaties plaats vinden. Het streven is om kort voor de eerste competitiewedstrijd van seizoen 2023-2024 de teamindelingen een meer definitief karakter te geven.

  Hebben spelers/speelsters en/of ouder(s)/verzorger(s) vragen over de gepubliceerde voorlopige teamindelingen, dan kunnen zij die via email sturen naar hjo-bovenbouw@aswh.nl en dan zal de ASWH staf zijn best doen om deze zo snel als mogelijk te beantwoorden.

 • AVG
  Met instemming van het (jeugd)bestuur heeft ASWH ervoor gekozen om de namen van de spelers/speelsters tijdelijk te publiceren op de website. Vanwege de wet op de privacy mag dit niet zomaar. Iedere lid dient zelf aan te geven of zijn of haar naam op de website staat gepubliceerd.

  Zijn er leden van ASWH die onder geen beding hun naam op de website willen gepubliceerd hebben, dan kunnen zij dit aangeven door een mail te sturen naar jeugdbestuur@aswh.nl en dan zal de desbetreffende naam afgeschermd in de teamindeling vermeld worden.

 • door Antonio Gonzalez
  ASWH Voetbalschool / ASWH Ledenadministratie