• Darten bij ASWH

 •  

  Competitiereglement

  1. Er wordt op donderdagavond gespeeld. Aanvang van de competitiewedstrijden is 20.30 uur.
  2. In alle klassen wordt een halve competitie gespeeld.
  3. Iedere week wordt het programma voor de komende twee weken vastgesteld. Uitgangspunt is dat iedereen om de week speelt, maar door deze wijze van indelen zijn we flexibeler naar iedereen met specifieke wensen (i.v.m. werk, vakanties, maar ook afmeldingen door bijvoorbeeld ziekte). Op de wedstrijd avond speelt iemand minimaal 1 wedstrijd. Als iemand om 22.00 uur nog niet aanwezig is (zonder kennisgeving) heeft de tegenstander het recht met de winst naar huis te gaan.
  4. Voor alle klassen geldt: diegene die het eerst 4 legs wint (best of six) is winnaar van de wedstrijd. Wordt het 3-3 dan is er sprake van een gelijkspel.
  5. Iedere leg begint bij 501. Diegene die als eerste op 0 eindigt (dubbel uitgooien moet, behalve als de spelers onderling overeenkomen dat dit in hun partij niet hoeft te gebeuren) is winnaar van een leg.
  6. Afmelden dient uiterlijk op dinsdagavond voorafgaande aan de speelavond te geschieden bij de wedstrijdleiding. De partij wordt dan, eenmalig, in onderling overleg met de tegenstander opnieuw vastgesteld. Kan die partij dan weer geen doorgang vinden, dan wordt deze omgezet in een verliespartij voor de afbeller.
  7. Niet opkomen op een speelavond betekent automatisch dat de voor die avond vastgestelde wedstrijden verloren zijn.
  8. Bij een gelijke stand telt als eerste het leg-saldo, is dit ook gelijk dan telt het aantal gescoorde legs, is ook dit gelijk dan is het onderlinge resultaat van doorslaggevend belang.
  9. Diegene, die als nummer 1 in de diverse klassen eindigen mogen zich najaars- dan wel voorjaarskampioen noemen van die bewuste klasse. De nummer 1 van de tweede klasse promoveert naar de eerste klasse. De nummer 2 van de tweede klasse speelt een promotie- / degradatiewedstrijd tegen de nummer 8 van de eerste klasse (best of five). De nummer 9 van de eerste klasse degradeert naar de tweede klasse.
  10. In alle voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.