• Update: Versterking/uitbreiding bestuur

  21 jun 2022
 • Het zal iedereen zijn opgevallen dat de maatschappij de afgelopen jaren behoorlijk is veranderd. Ook als vereniging worden wij geconfronteerd met die veranderingen als het gaat om het doen van vrijwilligerswerk en dat brengt extra werk voor het bestuur met zich mee. Op dit moment zijn er meerdere bestuursleden die dubbelfuncties hebben. Wij zitten derhalve met een onderbezetting in het bestuur.
  Wij hebben daarom besloten wat veranderingen door te voeren, maar dat betekent dat wij nieuwe bestuursleden en/of ondersteuning nodig hebben om van de dubbelfuncties af te komen, tegelijkertijd willen wij dat op het gebied van Voetbalzaken iedereen de nodige aandacht krijgt. Daarom zijn we blij dat we hierin de eerste stappen kunnen zetten.

  1. We hebben Henk v.d. Voorden bereid gevonden om de bestuursfunctie Accommodatiezaken op zich te nemen.
  2. In dit bericht over Versterking/Uitbreiding Bestuur stond abusievelijk vermeld: Marjan Bloemendal gaat Ruben v.d. Steen als secretaris ondersteunen. Dit moet echter zijn Marjan Bloemendal wordt secretaris en wordt ondersteund door Ruben v.d. Steen totdat wij een 2e secretaris hebben gevonden.
  3. De Bestuursfunctie Voetbalzaken wordt gesplitst in Bestuurslid Voetbalzaken Selectie (1e, O23 en 2e) en Bestuurslid Voetbalzaken Lagere Elftallen


  Bestuurslid Voetbalzaken Selectie wordt Arjan Janssen. Hij gaat ook de overgang van Jeugd naar Senioren selecties begeleiden.
  Bestuurslid Voetbalzaken Lagere Elftallen (hieronder valt ook de 35+ competitie) wordt Ruben van der Steen.
  Dit is een eerste stap, maar de volgende vacatures in het bestuur staan nog open: Jeugdvoorzitter (thans waargenomen door Ruud Verrijp), Bestuurslid PR & Communicatie (thans waargenomen door Gerrit Scheurwater), 2e Penningmeester, 2e secretaris en een opvolger voor mij als voorzitter.

  Wij hopen de komende maanden verdere stappen te kunnen zetten om tot een goede bezetting in het Bestuur te komen.
  Echter ook op andere fronten komen wij vrijwilligers tekort, zoals voor het wedstrijdsecretariaat, de kantine, (jeugd)elftallen en voor de onderhoudsploeg.

  Vrijwilligerswerk is leuk en zorgt voor de nodige sociale contacten. Verenigingen, dus ook de onze, drijven op vrijwilligers. Zonder vrijwilligers wordt het voetbal onbetaalbaar.
  Dus heb je een paar uurtjes in de week tijd meld je aan. Er is ongetwijfeld passend vrijwilligerswerk voorhanden voor je.

  John Middendorp
  Voorzitter