• Veldcapaciteit en verduurzamen

  12 sep 2021
 • De afgelopen jaren is het aantal leden gestaag gegroeid en daarmee ook het aantal teams. Vanaf de pupillen t/m de senioren zijn er momenteel 69 teams, waarvan 68 actief zijn op zaterdag.
  Daarentegen is de veldencapaciteit niet meegegroeid. Wij hebben weliswaar, met medewerking van de Gemeente, de beschikking gekregen over de oude trainingsstrook van IFC en een veldje achter DVS’69. Maar daar tegenover staat dat veld 6 (fifty/fifty verdeeld tussen ASWH en IFC) formeel is afgekeurd voor het spelen van wedstrijden.
  Het tekort aan veldencapaciteit is niet alleen van invloed op de wedstrijden zaterdags, maar ook op de trainingen doordeweeks. Ook de Old Stars competitie, bestaande uit 14 teams, vindt plaats op de dinsdagavond.
  Het is voor het wedstrijdsecretariaat een hele puzzel om ieder team aan zijn trekken te laten komen. Helaas lukt dat niet altijd helemaal en moet men soms wedstrijden spelen of trainen op een veld waar de voorkeur niet naar uit gaat. Wij vragen je begrip hiervoor en wees ervan verzekerd dat het wedstrijdsecretariaat haar best doet om het een ieder naar de zin te maken.

  Er is al geruime tijd intensief overleg met de Gemeente over het veldentekort, waarbij tevens door ons is aangegeven dat het de verwachting is dat het aantal voetballende leden de komende jaren zal stijgen. Door de bouw in de Volgerlanden komen er namelijk nog ca. 2.500 inwoners bij.
  Gelukkig vinden wij een gewillig oor bij de Gemeente en is men bezig met het zoeken naar oplossingen voor de korte en de lange termijn. Op korte termijn zal in ieder geval veld 2 worden voorzien van een nieuwe toplaag. Wij hadden graag gezien dat dit voor de start van de competitie was gebeurd, maar helaas nemen de aanbestedingsprocedures meer tijd in beslag dan verwacht. Naar verluidt horen wij medio oktober wie de nieuwe toplaag gaat aanleggen en zullen dan in overleg met de aannemer bepalen wanneer de werkzaamheden kunnen beginnen.

  In 2019 hebben via onze website bekend gemaakt dat ook ASWH wilde gaan verduurzamen. In samenwerking met De Groene Club (initiatief van de KNVB) hebben wij toen een energiescan van onze accommodatie laten maken. Een drietal speerpunten kwamen daaruit voort, t.w. binnen onze accommodatie allemaal Ledverlichting¸ zonnepanelen op het dak van de kantine en sponsorhome en Ledverlichting in onze lichtmasten.

  De Ledverlichting binnen is in de loop van 2019 gerealiseerd. De zonnepanelen stonden op onze actielijst gepland voor 2020. Echter de corona-pandemie bracht ons in financieel onzekere tijden en hebben wij dit plan doorgeschoven. In de loop van 2020 kwamen wij echter in contact met Ingrid Vogels, die was ingehuurd door Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid om verenigingen te helpen bij het verduurzamen. Na vele besprekingen kwam zij uiteindelijk met een voorstel dat voor ons dermate interessant was dat wij daarop zijn ingegaan. In juli zijn er dan ook 151 zonnepanelen op onze daken geplaatst.

  Blijft over Ledverlichting in de lichtmasten. Hierover zijn we in gesprek met de Gemeente en hopen binnenkort nader te kunnen berichten.

  John Middendorp
  Voorzitter