• GESCHIEDENIS 1929 - 1938

 • Als oprichtingsdatum van ASW, later ASWH genaamd, wordt de eerste dag van augustus van het jaar 1929 aangenomen. Deze donderdag moet de dag zijn geweest, waarop in de tuin van kleermaker,  tevens zondagschoolmeester Cornelis Nieuwenhuyzen  door vijf jongetjes de vereniging is opgericht. Het waren Johannes van Wingerden (11 maart 1917), Siem van der Wulp (24 januari 1919), Harmen Haksteeg (16 januari 1920), Jan van Nieuwenhuyzen (26 decdember 1917) en Bas van Wingerden (29 december 1915) die, nadat zij in principe in een grintbak aan de Ambachtsesteeg besloten hadden een voetbalclub(je) op te starten, tot actie overgingen. Op advies van de vader van Jan, bovengenoemde Cornelis, werd Bas van Wingerden de oudste van deze vijf ambitieuze knapen, de voorzitter, nou ja voorzittertje! Om de jongetjes op hun weg naar een meer volwassen voetbalvereniging te begeleiden werd er een Commissie van Toezicht samengesteld. Leden: Leen Haksteeg, de postbode en vader van de latere voorzitter Harmen Haksteeg, Jan Vlieg, een niet onbemiddelde tuinder en bovengenoemde Cornelis van Nieuwenhyzen. De verenigingsnaam wordt ASW (Altijd Sterker Worden). De contributie werd vastgesteld op twee cent per week. Het zakgeld van de jongetjes liet een hoger bedrag echt niet toe.

  Men zou dus nu kunnen gaan starten met het edele voetbalspel, echter er waren twee storende factoren die in de eerste tijd roet in het "voetbaleten" gooiden.

  1. Men had in eerste instantie nog te weinig leden om een elftal te formeren. Gelukkig melden zich na korte tijd nieuwe aspirant voetballertjes aan. Dat probleem kon dus worden opgelost. In oude jubileumboeken zijn de namen genoemd van Jan van Kooten, Bas Bakker, Wim Hooymeijer, Piet Lodder, Koos van Helden en niet te vergeten Maarten Terlouw, die later een zeer prominente rol in de ontwikkeling van de vv ASW zou gaan vervullen.

  1E Elftal

  2. Het belangrijkste probleem was, dat men lange tijd niet over een voetbalveld kon beschikken. Er werd toch veel gevoetbald, meestal tegen buurtclubjes. Nood breekt wetten! Clandestien werd gevoetbald op weilanden van de Ambachtse boeren, zo ook op een weiland van boer D.H. Nugteren, die in een later stadium toch het kluppie ASW te hulp schoot. Eerst echter stelde de zustervereniging IFC zo nu en dan een gedeelte van hun voetbalterrein op de Dommes aan de Veerweg aan hun collega voetballers ter beschikking. Overigens mag men achteraf stellen, dat ook wanneer men in het begin van die dertiger jaren al  een voetbalveld zou hebben gehad, aansluiting bij een voetbalbond voor deelname aan een echte competitie, vanwege de nog steeds jeugdige leeftijd van de ASW ‘ertjes een belemmerend probleem geweest zou zijn.

  Moed om door te gaan kon zeker de leden van de prille vereniging niet ontzegd worden. En jawel het jaar 1935 is het eerste jaar, dat men de krant "haalt". ASW 1 speelt, uiteraard in een uitwedstrijd, tegen de Ridderkerkse Voetbalverenging Hercules, nu meer bekend onder de naam RVVH. Tegen het 2 elftal werd de uitslag 2-2. Op 14 december 1935 werd tegen het 1e elftal van de Ridderkerkers gespeeld. Helaas werd de uitslag: 8-0 verlies! Men moest nog wel stappen maken, zoals huidige trainers vandaag de dag plegen te oreren!

  Een half jaar later is het toch eindelijk zo ver. Op 25 mei 1936 opent Burgemeester Kneppelhout het eerste eigen ASW veld, gelegen aan de Ambachtsesteeg, nu al jarenlang Reeweg genaamd. Het weiland was door bovengenoemde boer Nuchtere ter beschikking gesteld en door de ASW ‘ers met vereende krachten speelklaar gemaakt. Ter oriëntatie, het huidige sportpark Schildman ligt er nu schuin tegenover. Het publiek stroomt over twee planken over een brede sloot in groten getale toe. Er worden op genoemde openingsdag twee wedstrijden gespeeld ASW 1 heeft als tegenstander ULO Groenendijk uit Dordrecht, uitslag 4-5. Er was ook een wedstrijd tussen in de regio 2 hoger geklasseerde clubs te weten Oranje Wit 1 en Slikkerveer 1. Oranje Wit wint met 5-3 en ontvangt een mooie wisselbeker. Slikkerveer moet het met een medaille doen.

  1936 Opening

  Op de Algemene Ledenvergadering wordt besloten twee elftallen op te geven voor de voetbalcompetitie van de Christelijke Nationale Nederlandsche Voetbalbond (CNVB). Men doet al direct volop in de bovenste regionen mee. ASW 2 wordt de eerste kampioen van de club door in een beslissingswedstrijd in Capelle a/de IJssel met 4-2 van ZW 2 te winnen. In de volgende competitie (1937-1938) bereikt ASW 1 de 2e plaats. Al snel werd er een derde elftal aan het spelend bestand toegevoegd. Ook een juniorenelftal was inmiddels opgericht, kortom ASW werd een echte voetbalclub.

  Mobilisatie en de consequenties voor de voetbalcompetities
  Op 30 juli 1938 neemt ASW met grote vreugde een nieuw clubgebouw in gebruik. Op de Algemene Ledenvergadering van 16 november 1938 wordt weer een nieuw bestuur geformeerd met de volgende namen: H.J. Haksteeg (leeftijd 18 jaar, maar al 2 jaar de voorzittershamer hanterend; M.L. Bol, 2e voorzitter; Joh. van Wingerden secretaris; A. van den Berg, penningmeester; M. Terlouw wedstrijdsretaris; Th. van den Berg (commissaris) en D. (Dingeman) Scheurwater, commissaris.

  Helaas aan de prettige voetbaltijd komt net zoals bij veel andere sportbonden een einde. De mobilisatie doet zijn intrede en ook ASW 1 wordt in de zogenaamde noodcompetitie met zes andere regionale clubs in gedeeld. Men spreekt nu over de Rotterdamsche/Dordtsche Afdeling van de CNVB. Men begint met de competitie later als gebruikelijk en mede door de zeer strenge winter wordt de voetbalstrijd niet afgemaakt. Ja en toen kwamen de Oosterburen op bezoek!