• Toegang tot data

 • Onderdeel / functie binnen ASWH Voor welke activiteiten persoonsgegevens nodig? Toegang tot deze persoonsgegevens Hoeveel ASWH-functionarissen toegang?
  Ledenadministratie Beheer ledenbestanden, verwerken aanmeldingen, contributie inning. Gegevens ASWH-leden in KNVB applicatie Sportlink. Naam, adres, geb. datum, telefoonnummer, lidnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer 4
  Boetebeheer kaarten / waarschuwingen tijdens wedstrijden Beheer persoonsgegevens (club)scheidsrechters, zoeken en inzien ledengegevens. Gegevens (club)scheidsrechters en ASWH-leden in KNVB applicatie Sportlink. Naam, adres, geb. datum, telefoonnummer, lidnummer, e-mailadres 1
  Coördinatoren teams jeugd en senioren en wedstrijdzaken Beheer persoonsgegevens (club)scheidsrechters, zoeken en inzien ledengegevens. Gegevens (club)scheidsrechters en ASWH-leden in KNVB applicatie Sportlink. Naam, adres, geb. datum, telefoonnummer, lidnummer, e-mailadres 5
  Scheidsrechterscoördinatoren Beheer persoonsgegevens (club)scheidsrechters, zoeken en inzien ledengegevens. Gegevens (club)scheidsrechters en ASWH-leden in KNVB applicatie Sportlink. Naam, adres, geb. datum, telefoonnummer, lidnummer, e-mailadres 4
  Vrijwilligersbeleid Zoeken en inzien ledengegevens. Dit ook in de KNVB applicatie Sportlink. Naam, adres, geb. datum, telefoonnummer, lidnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer 1
  Kantinebeheer en kantinecommissie Beheer persoonsgegevens kantinemedewerkers. In Excel, en alleen toegankelijk voor kantinecommissie. Naam, adres, geb. datum, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer 2
  Penningmeester vereniging, businessclub en kantine Beheer leveranciers en debiteuren, dit zijn bedrijven. Naam, telefoonnummer en e-mail contactpersonen aanwezig. Beheer gegevens in Excel. Naam, telefoonnummer, e-mailadres 3
  Penningmeester vereniging Beheer persoonsgegevens voor uitbetalingen salarissen en vergoedingen. De gegevens worden doorgestuurd naar een salarisverwerkingsbedrijf. Naam, adres, geb. datum, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, BSN-nummer 1
  PR en wedstrijdcoördinatoren Plaatsen van gegevens op ASWH website, Facebook en Twitter. 10