• Trainingsschema GEEL

  • Bij trainingscode GEEL zijn de trainingsstrook en het korfbalveld NIET beschikbaar. Het onderstaande schema is dan van kracht. De lichtgrijze gemarkeerde velden mogen niet worden gebruikt.
    Dit traningsschema treedt op maandag 22 augustus 2022 in werking.

    Let op! In de kleedkamergangen hangt een teamoverzicht met de indeling van de kleedkamers. Alleen de toegewezen kleedkamers mogen gebruikt worden!!!

    Er mag onder geen enkele omstandigheid op de velden 3 en 4 getraind worden zonder toestemming van wedstrijdsecretariaat!

  •