UA
 • Veilige omgeving bij ASWH
  Naast alle positieve kanten en toegevoegde waarde die het spelen van voetbal ons geven, gaat dit helaas soms gepaard met ongewenste aspecten. Het dan over afwijking van regels, waarden en normen in de sport zoals discriminatie, pesten, psychisch of fysiek geweld, gebruik van verdovende middelen en ongewenste omgangsvormen zoals intimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

  Deze zaken ondermijnen de kernwaarden van de sport, zoals respect, vriendschap en Fairplay. Er wordt veel gesproken over ongewenst gedrag. Een onderwerp dat helaas in vele vormen en op vele plaatsen voorkomt. Het voorkomen van ongewenst gedrag en het veranderen naar een cultuur waarin iedereen zich veilig voelt, is een verantwoordelijkheid voor iedereen en is een prioriteit van het bestuur van ASWH.

  Ons doel is om een veilige en plezierige omgeving te creëren voor onze sporters. Daar horen ongewenste omgangsvormen zoals intimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar ook discriminatie, pesten en psychisch of fysiek geweld natuurlijk niet bij. Dit is voor ASWH onacceptabel!

  Als jij te maken krijgt met deze en/of andere vormen van ongewenst gedrag, dan kun je telefonisch contact opnemen met een vertrouwenscontactpersoon (VCP) van ASWH.

  Vertrouwenscontactpersonen bij ASWH
  Helaas komt grensoverschrijdend gedrag ook in de sport voor. Ook de voetballerij wordt er mee geconfronteerd. Het bestuur van ASWH voert een preventief beleid en wil voorkomen dat ongewenst gedrag personen beschadigd. Dat is dan ook één van de redenen waarom ASWH … vertrouwenscontactpersonen heeft aangesteld. Die personen fungeren als een eerste aanspreekpunt voor de ‘slachtoffers’. Bij de vertrouwenscontactpersonen kun je terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders. In voorkomende gevallen snel melden, er over praten den met elkaar er voor zorgen dat er vroegtijdig een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie en herhaling wordt voorkomen.

  Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon?
  Als je vragen hebt over, of te maken hebt:
  • Met pesten en gepest worden
  • Met machtsmisbruik en verbale agressie
  • Het gevoel heeft dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort
  • Met grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten): de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of gedrag dat je als onprettig ervaart
  • Van een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft
  • Met de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team
  • Als jij twijfels hebt bij jezelf als jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is (bijvoorbeeld wel of niet in de kleedkamer zijn als het team onder de douche staat)
  • Met iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag
  • Die je beschuldigd van eerder genoemd gedrag
  • of jouw vraag bij de vertrouwenscontactpersonen van ASWH op de juiste plaats is.

  Wat doen de vertrouwenscontactpersonen?
  Zij luisteren naar je verhaal en helpen je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Zij doen niets wat je niet weet.

  De vertrouwenscontactpersonen kunnen je helpen bij het indienen van een klacht bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.

  Zij geven voorlichting over ongewenst gedrag, zorgen voor adequate opvang van degene die klachten heeft over ongewenst gedrag, zoeken naar een informele oplossing en staan de melder/beschuldigde terzijde bij het indienen van een formele klacht.

  Zij zijn bevoegd, met in achtneming van de nodige vertrouwelijkheid, melder, beschuldigde en/of andere betrokkenen aan te horen en informatie in te winnen voor zover dit voor de uitvoering van hun taken noodzakelijk is. Ze zijn bevoegd om voor de uitoefening van hun werkzaamheden advies in te winnen bij deskundigen.

  Hoe vertrouwelijk zijn de vertrouwenscontactpersonen?
  Dat het in bepaalde situaties belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken of elders advies te vragen zal duidelijk zijn. Dit natuurlijk altijd in samenspraak en in goed overleg. Met de inhoud van de gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon van ASWH plaatsvinden zal vertrouwelijk worden omgegaan.

  Verantwoordelijkheid
  De activiteiten van de vertrouwenscontactpersonen vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid veiligheidszaken. Bij het afsluiten van het jaar, of indien nodig tussentijds, rapporteren de vertrouwenscontactpersonen aan de voorzitter van de vereniging of er meldingen zijn geweest.
  In deze rapportage moet opgenomen worden:
  • De aard van de meldingen
  • Wat was de voortgang
  • Hoe is het afgesloten
  In deze rapportage zullen geen namen genoemd worden.

  Wie zijn de vertrouwenscontactpersonen van ASWH?
  De vertrouwenscontactpersonen luisteren wij naar je verhaal, denken samen na over de te nemen stappen en kunnen wordt je verder geholpen door professionele mensen in te schakelen waar dat nodig is. Voor veel situaties is geen standaard oplossing te bedenken, maar is een luisterend oor het begin van de oplossing.

  Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met je vragen, je twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).